دلم گرفته

متن ترانه:

 دلم گرفته است، دلم گرفته است، دلم گرفته است، دلم گرفته است

دلم گرفته است، دلم گرفته است

 

به ایوان می روم، و انگشتانم را، بر پوست، کشیده ی شب می کشم

دلم گرفته است، دلم گرفته است، دلم گرفته است، دلم گرفته است

چراغ های رابطه تاریک اند، چراغ های رابطه تاریک اند

دلم گرفته است، دلم گرفته است، دلم گرفته است، دلم گرفته است

 

دیگر کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد

دیگر کسی مرا به میهمانی گنجشک ها نخواهد برد

دلم گرفته است، دلم گرفته است، دلم گرفته است، دلم گرفته است

دلم گرفته است، دلم گرفته است، دلم گرفته است، دلم گرفته است

دلم گرفته است، دلم گرفته است

 

به ایوان می روم، و انگشتانم را، بر پوست، کشیده ی شب می کشم

دلم گرفته است، دلم گرفته است، دلم گرفته است، دلم گرفته است

چراغ های رابطه تاریک اند، چراغ های رابطه تاریک اند

دلم گرفته است، دلم گرفته است، دلم گرفته است، دلم گرفته است

 

پرواز را به خاطر بسپار!

پرنده مردنی است، پرنده مردنی است

پرنده مردنی است، دلم گرفته است، پرنده مردنی است، دلم گرفته است

پرنده مردنی است، پرنده مردنی است

دلم گرفته است

 

نشانه ها:

ترانه سرا: فروغ  فرخزاد

ترانه خوان: فريدون فرخزاد

ترانه ساز: فريدون فرخزاد

تنظیم کننده موسیقی: منوچهر چشم آذر

آلبوم: دلم گرفته

زمان اجرا: 1356 هجری خورشیدی

پخش از: سی. بی. اس.

 

اجرا در تلویزیون ملی ایران