دل داره پیر می شه

متن ترانه:

 

قصه ی چشم تو رو هیچکی نخونده، سکوت رو کی توی چشمون تو رونده؟

دل داره پیر می شه، نمی دونم دل چشه

دل داره پیر می شه، نمی دونم دل چشه

روزهام از چشمون تو نور می گیرند، غمهام توی تاریکی ها می میرند

روزهام از چشمون تو نور می گیرند، غمهام توی تاریکی ها می میرند

دل داره پیر می شه، نمی دونم دل چشه

دل داره پیر می شه، نمی دونم دل چشه

 

 

قصه ی چشم تو رو هیچکی نخونده، سکوت رو کی توی چشمون تو رونده؟

دل داره پیر می شه، نمی دونم دل چشه

دل داره پیر می شه، نمی دونم دل چشه

روزهام از چشمون تو نور می گیرند، غمهام توی تاریکی ها می میرند

روزهام از چشمون تو نور می گیرند، غمهام توی تاریکی ها می میرند

دل داره پیر می شه، نمی دونم دل چشه

دل داره پیر می شه، نمی دونم دل چشه

……….

نشانه ها:

ترانه سرا: مهدی اخوان اقدم

ترانه خوان: کورش یغمایی

ترانه ساز: کورش یغمایی

زمان اجرا: 1351 هجری خورشیدی

پخش از: آهنگ روز