دل شکنی گناهه

متن ترانه:

!بیا که چشمم روز و شب به راهه، روزم مثل دو چشم تو، سیاهه

این دل که بی پناهه، مجنون یک نگاهه، چشم و دلم ز عشقت، اسیر اشک و آهه

!نشکنی این دل مرا، دل شکنی گناهه، بی تو دو چشم من به ره، مونده، خدا گواهه

بیا که چشمم روز و شب به راهه، روزم مثل دو چشم تو، سیاهه!

این دل که بی پناهه، مجنون یک نگاهه، چشم و دلم ز عشقت، اسیر اشک و آهه

!نشکنی این دل مرا، دل شکنی گناهه، بی تو دو چشم من به ره، مونده، خدا گواهه

دل از غم عشقت پریشون شده، از غم، دل آواره مجنون شده

از بس بلا دیده دل بینوا، از عشق و دلداری پشیمون شده

!نشکنی این دل مرا، دل شکنی گناهه، بی تو دو چشم من به ره، مونده، خدا گواهه

بهار اومد، عمر زمستون سر اومد، توی چمن، گلهای خندون در اومد

وای چشم من به راهه، باز دل در اشتباهه

وای چشم من به راهه، باز دل در اشتباهه

 

بیا که چشمم روز و شب به راهه، روزم مثل دو چشم تو سیاهه!

این دل که بی پناهه، مجنون یک نگاهه، چشم و دلم ز عشقت، اسیر اشک و آهه

!نشکنی این دل مرا، دل شکنی گناهه، بی تو دو چشم من به ره، مونده، خدا گواهه

……….

نشانه ها:

 

ترانه سرا: بیژن ترقی

ترانه خوان: حمیرا / پروانه امیر افشاری

ترانه ساز: پرویز یاحقی / پرویز صدیقی پارسی

پخش از: امپریال رکورد