دل منّت کش

متن ترانه:

 

ای دل منت کش، نازش رو نکش! حرفش رو نزن! دیگه، اشک براش نریز!

نذار بدونه شب ها، تو رسوا، زار و بیقراری! نذار بدونه جز او، توی دنیا، آرزو نداری!

دل منت کش، نازش رو نکش! حرفش رو نزن! دیگه، اشک براش نریز!

 

هر چی وفا کردی، بلا کشیدی، چیزی به جز، رنگ و ریا ندیدی

هر کی ازش، بیا، بیا شنیدی، چیزی به جز، جور و جفا ندیدی

چقدر تو خواری می کشی، شبها بیداری می کشی

نازش رو نکش! حرفش رو نزن! فکر دیگه کن! گریه کمتر کن!

 

هر چی وفا کردی، بلا کشیدی، چیزی به جز، رنگ و ریا ندیدی

هر کی ازش، بیا، بیا شنیدی، چیزی به جز، جور و جفا ندیدی

چقدر تو خواری می کشی، شبها بیداری می کشی

نازش رو نکش! حرفش رو نزن! فکر دیگه کن! گریه کمتر کن!

 

ای دل منت کش، نازش رو نکش! حرفش رو نزن! دیگه، اشک براش نریز!

نذار بدونه شب ها، تو رسوا، زار و بیقراری!

نذار بدونه جز او، توی دنیا آرزو نداری!

دل منت کش، نازش رو نکش! حرفش رو نزن! دیگه، اشک براش نریز!

نازش رو نکش! حرفش رو نزن! دیگه، اشک براش نریز!

……….

نشانه ها:

 

ترانه سرا: میرفخرایی

ترانه خوان: مهستی/ افتخارالسادات دده بالا

ترانه ساز: صدرالدّین مهوان

پخش از: آپولون