دنيا وفا نداره

متن ترانه:

 پشت دروازه ی چشمهات، هميشه حرف منه، غم تو خوب داره، آتيش توی جونم می زنه

از خجالت، نمی تونم توی چشات نگاه کنم، دروازه بون نگاهت، من رو با چوب می زنه

خودت اين رو می دونی،  دنيا وفا نداره، بيا تا دو تا بشيم، يه دست صدا نداره!

خودت اين رو می دونی،  دنيا وفا نداره، بيا تا دو تا بشيم، يه دست صدا نداره!

 

می دونم مثل دلم تنگه دلت، دل من شيشه و از سنگ دلت

وقتی باهات حرف می زنم، تو با من قهر می کنی 

واسه چی زندگی رو،  به دلم زهر می کنی؟

خودت اين رو می دونی،  دنيا وفا نداره، بيا تا دو تا بشيم، يه دست صدا نداره!

خودت اين رو می دونی،  دنيا وفا نداره، بيا تا دو تا بشيم،  يه دست صدا نداره!

 

پشت دروازه ی چشمهات، هميشه حرف منه، غم تو خوب داره، آتيش توی جونم می زنه

از خجالت، نمی تونم توی چشات نگاه کنم، دروازه بون نگاهت، من رو با چوب می زنه

خودت اين رو می دونی،  دنيا وفا نداره، بيا تا دو تا بشيم، يه دست صدا نداره!

خودت اين رو می دونی،  دنيا وفا نداره، بيا تا دو تا بشيم، يه دست صدا نداره!

 

می دونم مثل دلم تنگه دلت، دل من شيشه و از سنگ دلت

وقتی باهات حرف می زنم، تو با من قهر می کنی 

واسه چی زندگی رو،  به دلم زهر می کنی؟

خودت اين رو می دونی، دنيا وفا نداره، بيا تا دو تا بشيم،  يه دست صدا نداره!

خودت اين رو می دونی، دنيا وفا نداره، بيا تا دو تا بشيم،  يه دست صدا نداره!

………

 

نشانه ها:

ترانه سرا: بهمن رامين

ترانه خوان: گوگوش / فائقه آتشین

ترانه ساز: حسن  لشکری

تنظيم کننده موسیقی: واروژان / واروژ هاخباندیان

زمان اجرا: 1351 هجری خورشیدی

پخش از: آهنگ روز