دیدی عشقت چه گلی زد به سرم؟!

متن ترانه:

 

می دونستم دل تو، یه روز جوابم می کنه، قصه ی لالایی تو، من رو خوابم می کنه

می دونستم غم تو، خورشید آسمون می شه، مثل برفهای زمستون، من رو آبم می کنه

ای که می گفتی من از گل بهترم! دیدی عشقت چه گلی زد به سرم؟!

ای که می گفتی من از گل بهترم! دیدی عشقت چه گلی زد به سرم؟!

 

دلم رو گول می زدی، با حرفهای قشنگ قشنگ، قصه می گفتی برام، از دختر شاه فرنگ

من نمی گم که چیکار کردی با من، خودت بگو!

چه قده حیفه که شیشه بنشینه کنار سنگ!

ای که می گفتی من از گل بهترم! دیدی عشقت چه گلی زد به سرم؟!

ای که می گفتی من از گل بهترم! دیدی عشقت چه گلی زد به سرم؟!

 

همه ی حرفهای تو، دروغ بودش دو تا یکی، یه عروسک بودی تو، با دو تا چشم پولکی

من می گفتم چه قده خوبه، آدم عاشق بشه، تو می گفتی عاشقی خوبه، ولی دروغکی

ای که می گفتی من از گل بهترم! دیدی عشقت چه گلی زد به سرم؟!

ای که می گفتی من از گل بهترم! دیدی عشقت چه گلی زد به سرم؟!

 

دلم رو گول می زدی، با حرفهای قشنگ قشنگ، قصه می گفتی برام، از دختر شاه فرنگ

من نمی گم که چیکار کردی با من، خودت بگو!

چه قده حیفه که شیشه بنشینه کنار سنگ!

ای که می گفتی من از گل بهترم! دیدی عشقت چه گلی زد به سرم؟!

ای که می گفتی من از گل بهترم! دیدی عشقت چه گلی زد به سرم؟!

………

نشانه ها:

ترانه سرا: کریم محمودی

ترانه خوان: اونیک

ترانه ساز: پرویز اتابکی

پخش از: الیمپیک