دیگر هرگز

متن ترانه:

 

دیگر مرا هرگز نخواهی دید، ای فتنه گر رفتی ز یادم

دیگر مرا هرگز نخواهی دید، برده است دل رو از یاد و، شادم

از دل رود، آن که از دیده رَود، یاد تو هم، از دل رنجیده رَود

 

حیف از آن روزگاری، که در پای تو سر کردم

حیف از آن عمر شیرین، که در راهت هدر کردم

حیف از آن روزگاری، که در پای تو سر کردم

حیف از آن عمر شیرین، که در راهت هدر کردم

 

 

دیگر مرا هرگز نخواهی دید، ای فتنه گر رفتی ز یادم

دیگر مرا هرگز نخواهی دید، برده است دل رو از یاد و، شادم

از دل رَود، آن که از دیده رود، یاد تو هم، از دل رنجیده رَود

 

حیف از آن روزگاری، که در پای تو سر کردم

حیف از آن عمر شیرین، که در راهت هدر کردم

حیف از آن روزگاری، که در پای تو سر کردم

حیف از آن عمر شیرین، که در راهت هدر کردم

نشانه ها:

نشانه ها:

 

ترانه سرا: کریم فکور

ترانه خوان: گیتی پاشایی

ترانه ساز: کریم فکور

پخش از: رویال