راضی مشو!

متن ترانه:

راضی مشو، که عشقم رو کور کنی، نور باشی و، شب من رو بی نور کنی!

راضی مشو، عشقی که نزديک شده، با سردی هات، از دل من دور کنی!

دلت می آد، که عشق من بمیره، يه دنيا غم، توی سينه جا بگيره؟

 

اون دل سنگت، که جدا از منه، از منه، شيشه ی عمرم رو می خواد بشکنه، بشکنه

گريه برات می کنم و، اشک من، اشک من، آبه، که آتيش به دلم می زنه، می زنه

دلت می آد، که عشق من بمیره، يه دنيا غم، توی سينه جا بگيره؟

 

دلم، خدايا نگرونه، ای وای، ای وای! غم جدايی، چه گرونه، ای وای، ای وای!

خزون، به دنبال بهاره، دردا، دردا! بهار گل ها، گذرونه، ای وای، ای وای!

اون دل سنگت، که جدا از منه، از منه، شيشه عمرم رو می خواد بشکنه، بشکنه

گريه برات می کنم و، اشک من، اشک من، آبه، که آتيش به دلم می زنه، می زنه

دلت می آد، که عشق من بمیره، يه دنيا غم، توی سينه جا بگيره؟

……….

نشانه ها:

 ترانه سرا: تورج نگهبان

ترانه خوان: هایده / معصومه دده بالا

ترانه ساز: فضل الله توکل

پخش از: آپولون