رستن

متن ترانه:

 

تو مثل دیوان عشقی اما من، خط به خط شعرهات رو از بر می دونم

با صدایی که به افلاک برسه، همه ی ترانه هات رو می خونم

فصل عشق من و تو موندنیه، این ترانه همیشه خوندنیه

فصل عشق من و تو موندنیه، این ترانه همیشه خوندنیه

 

گل دل من، تازه شکفته، تموم شعرهام، بکر و نگفته

وارسته از غم، آوازه خونم، باز از ته دل، این رو می خونم

فصل عشق من و تو موندنیه، این ترانه همیشه خوندنیه

فصل عشق من و تو موندنیه، این ترانه همیشه خوندنیه

 

همه ی شکستن من از تو بود، باز دوباره بستن من از تو بود

به اسارت تو من رو بُرده بودی، باز دوباره رستن من از تو بود

فصل عشق من و تو موندنیه، این ترانه همیشه خوندنیه

فصل عشق من و تو موندنیه، این ترانه همیشه خوندنیه

 

گل دل من، تازه شکفته، تموم شعرهام، بکر و نگفته

وارسته از غم، آوازه خونم، باز از ته دل، این رو می خونم

فصل عشق من و تو موندنیه، این ترانه همیشه خوندنیه

فصل عشق من و تو موندنیه، این ترانه همیشه خوندنیه

 

نشانه ها:

ترانه سرا: منصور تهرانی

ترانه خوان: فرزین

ترانه ساز: حسن شماعی زاده

زمان اجرا: 1355 هجری خورشیدی

پخش از: استریو دیسکو / دیسکو 21

 

اجرا در برنامه رنگارنگ تلویزیون ملی ایران

 

زمینه نوشته پیوسته دیگر: