رنگ گل

Flower Colour

(Colour of a Flower)

رنگ گل ها را چه چیز پدید می آورد؟

 

ماده ای که باعث رنگ قرمز، بنفش، ارغوانی، آبی و زرشکی می شود، آنتوسیانین نام دارد. این

ماده در شیره سلول های گل حل شده است.

رنگ های دیگر چون زرد، پرتقالی و سبز بستگی به ماده رنگین آنها چون سبزینه، کاروتین و

غیره دارد.

رابطه شیمیایی بین این مواد وجود ندارد. بنابراین، می توان رنگ را زاییده مواد رنگینی دانست که به

آنتوسیانین ها و پلاستیدها موسوم هستند. پس این دو گروه هستند که هر یک پدید آورنده نوعی رنگ

برای گل ها می باشد.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: