زنده ها

متن ترانه:

 

پدرها! مادرها! دخترها! پسرها!

 این قدر با زندگی، قهر نکنین! توی جام زندگی، زهر نکنین!

 این قدر با زندگی، قهر نکنین! توی جام زندگی، زهر نکنین!

این همه دشتهای زیبا، مال ما، این همه گل، توی صحرا، مال ما

 آسمون، با همه ی ستاره ها، دیروز و، امروز و فردا، مال ما

پدرها! مادرها! دخترها! پسرها!

زنده ها با زندگی قهر نکنین، توی جام زندگی زهر نکنین!

 زنده ها با زندگی قهر نکنین، توی جام زندگی زهر نکنین!

 

 این قدر غصه ی بیجا، برای چی؟ این قدر حسرت دنیا، برای چی؟

این قدر رنج حسادت، برای چی؟ این قدر اشک ندامت، برای چی؟

آ…ه

پدرها! مادرها! دخترها! پسرها!

 این قدر با زندگی، قهر نکنین! توی جام زندگی، زهر نکنین!

 این قدر با زندگی، قهر نکنین! توی جام زندگی، زهر نکنین!

 

این همه دشتهای زیبا، مال ما، این همه گل، توی صحرا، مال ما

آسمون، با همه ی ستاره ها، دیروز و، امروز و فردا، مال ما

پدرها! مادرها! دخترها! پسرها!

 زنده ها با زندگی قهر نکنین، توی جام زندگی زهر نکنین!

زنده ها با زندگی قهر نکنین، توی جام زندگی زهر نکنین!

نشانه ها:

 

ترانه سرا: جهانبخش پازوکی

 ترانه خوان: وفا / عباس وفایی

 ترانه ساز: جهانبخش پازوکی

 پخش از: کاسپین

 

زمینه نوشته پیوسته دیگر: