زندون دل

متن ترانه:

 

پشت این پنجره ها، دل می گیره، غم و غصه ی دل رو، تو می دونی

وقتی از بخت خودم، حرف می زنم، چشام اشک بارون می شه، تو می دونی

عمریه غم توی دلم زندونیه، دل من زندون داره، تو می دونی

هر چی بهش می گم ، تو آزادی دیگه، می گه من دوستت دارم، تو می دونی

 

می خوام امشب با خودم شکوه کنم، شکوه های دلم رو، تو می دونی

بگم ای خدا، چرا بختم سیاه ست، چرا بخت من سیاه ست، تو می دونی

پنجره بسته می شه، شب می رسه، چشام آروم نداره، تو میدونی

اگه امشب بگذره، فردا می شه، مگه فردا چی می شه، تو میدونی

عمریه غم توی دلم زندونیه، دل من زندون داره، تو می دونی

هر چی بهش می گم ، تو آزادی دیگه، می گه من دوستت دارم، تو می دونی

 

پشت این پنجره ها، دل می گیره، غم و غصه ی دل رو، تو می دونی

وقتی از بخت خودم، حرف می زنم، چشام اشک بارون می شه، تو می دونی

عمریه غم توی دلم زندونیه، دل من زندون داره، تو می دونی

هر چی بهش می گم ، تو آزادی دیگه، می گه من دوستت دارم، تو می دونی

نشانه ها:

ترانه سرا: ویلیام خنو

ترانه خوان: فریدون فروغی

ترانه ساز: ویلیام خنو

پخش از: ژولیت