زندگی

(زندگی کاشکی به ما امون می داد)

 :متن ترانه

 

زندگی کاشکی به ما امون می داد، گوشه ی چشمی به ما نشون می داد

یه کتاب حرف توی دلم داشتم اگر، خدا یک ذره به من زبون می داد

نمی دونم، نمی دونم، چی بگم، چی بگم، از کی بگم، با کی بگم

چی بگم، از کی بگم، با کی بگم

 

می دونم لب های من، همیشه بسته می مونه 

خستگی ها برای آه های خسته می مونه

می دونم توی سینه ها، تا دلها سنگر می گیرند

چهره ی عشق همه جا، پیر و شکسته می مونه

نمی دونم، نمی دونم، چی بگم، چی بگم، از کی بگم، با کی بگم

چی بگم، از کی بگم، با کی بگم

 

زمونه خاطره های ما را از ما می گیره، پس نمی ده

کلید خونه ی خوشبختی را برداشته، به هیچکس نمی ده

کلید خونه ی خوشبختی را برداشته، به هیچکس نمی ده

نمی دونم، نمی دونم، چی بگم، چی بگم، از کی بگم، با کی بگم

چی بگم، از کی بگم، با کی بگم

 

زندگی کاشکی به ما امون می داد، گوشه ی چشمی به ما نشون می داد

یه کتاب حرف توی دلم داشتم اگر، خدا یک ذره به من زبون می داد

نمی دونم، نمی دونم، چی بگم، چی بگم، از کی بگم، با کی بگم

چی بگم، از کی بگم، با کی بگم

 

:نشانه ها

ترانه سرا: محمد علی بهمنی

ترانه خوان: ایرج / حسین خواجه امیری

ترانه ساز: حسین صمدی

زمان اجرا: 1354 هجری خورشیدی

پخش از: استریو دیسکو / بزمی 11

 

 

:اجرای دوم

:متن ترانه

 

زندگی کاشکی به من امون می داد، گوشه ی چشمی به من نشون می داد

یه کتاب از توی دلم داشتم اگر، خدا یه ذره به من زبون می داد

نمی دونم، نمی دونم، چی بگم، چی بگم، از کی بگم، با کی بگم

چی بگم، از کی بگم، با کی بگم

 

می دونم لب های من، همیشه بسته می مونه

خستگی ها برای آه های خسته می مونه

می دونم توی سینه ها، تا دلها سنگر می گیرند

چهره ی عشق همه جا، پیر و شکسته می مونه

نمی دونم، نمی دونم، چی بگم، چی بگم، از کی بگم، با کی بگم

چی بگم، از کی بگم، با کی بگم

 

زمونه خاطره های ما را از ما می گیره، پس نمی ده

کلید خونه ی خوشبختی را برداشته، به هیچکس نمی ده

کلید خونه ی خوشبختی را برداشته، به هیچکس نمی ده

نمی دونم، نمی دونم، چی بگم، چی بگم، از کی بگم، با کی بگم

چی بگم، از کی بگم، با کی بگم

 

زندگی کاشکی به من امون می داد، گوشه ی چشمی به من نشون می داد

یه کتاب از توی دلم داشتم اگر، خدا یه ذره به من زبون می داد

نمی دونم، نمی دونم، چی بگم، چی بگم، از کی بگم، با کی بگم

چی بگم، از کی بگم، با کی بگم

 

:نشانه ها

ترانه سرا: محمد علی بهمنی

ترانه خوان: ایرج / حسین خواجه امیری

ترانه ساز: حسین صمدی

آلبوم: خاطرات زندگی

زمان اجرا: 1390 هجری خورشیدی / 2011 میلادی

پخش از: آوای نوین