زندگی چیست؟

متن ترانه:

 

زندگی چیست؟ عشق و دلداری، وقتی با یاری، پس چی کم داری؟

وقتی با یاری، پس چی کم داری؟

زندگی چیست؟ عشق و دلداری، وقتی با یاری، پس چی کم داری؟

وقتی با یاری، پس چی کم داری؟

جام می سر کنیم، شب رو سحر کنیم، غم دنیا رو، از سر به در کنیم

غم دنیا رو، غم دنیا رو، از سر به در کنیم

 

غصه ی فردا رو نخور! غصه ی فردا رو نخور!

دلم می گه، دلم می گه، حسرت دنیا رو نخور!

وقتی که یار کنارته، نگار انگار کنارته

زمین و آسمون می گه، حسرت دنیا رو نخور!

رسم دو رنگی، آیین ما نیست، یکرنگی باشد، روز و شب من

یکرنگی باشد، روز و شب من

زندگی چیست؟ عشق و دلداری، وقتی با یاری، پس چی کم داری؟

وقتی با یاری، پس چی کم داری؟

 

دا دا دای، دای، دای، دا دا دای

لا لا لای، لای، لالا لای

لا لا لای، لای، لالا لای

لا لا لای، لا، لا لا لای

لا لا لای، لای لای لالای

لا لا لای، لای لای لالای

لا لا لای، لا لا لالای

لا لا لالای، لا لا لالای

آی، نگار نازنین، آی، نگار نازنین، یک دم پهلویم بنشین!

یک دم پهلویم بنشین! آی نگار نازنین، آی، نگار نازنین

آی، نگار نازنین، آی، نگار نازنین، یک دم پهلویم بنشین!

یک دم پهلویم بنشین! آی، نگار نازنین، آی، نگار نازنین

زندگی چیست؟ عشق و دلداری، وقتی با یاری، پس چی کم داری؟

وقتی با یاری، پس چی کم داری؟

زندگی چیست؟ عشق و دلداری، وقتی با یاری، پس چی کم داری؟

وقتی با یاری، پس چی کم داری؟

نشانه ها:

ترانه سرا: (افغانی)

ترانه خوان: منصور / منصور جعفری ممقانی

آهنگ: (افغانی)

تنظیم کننده موسیقی ترانه: پوریا نیاکان