زیبا نگارا!

متن ترانه:

 

از سر کوچه سرک کشیدم، همه را دیدم و، تو را ندیدم

ناگهان آمدی، دلم تو بردی، جان، سر به زیر آمدی، مرا ندیدی

چشمت به من افتاد، ای داد بیداد، یکباره تو هول شدی، شال از سر افتاد

کردی مرتب، گیسوی خود را، کردی پریشان مرا، زیبا نگارا!

 

به عطر زلفت، من را کشاندی، به وصلت ای صنم، من را رساندی

آمدم آسه آسه، سمت و سویت، جان، آمدم تا شوم، من خاک کویت

چشمت به من افتاد، ای داد بیداد، یکباره تو هول شدی، شال از سر افتاد

کردی مرتب، گیسوی خود را، کردی پریشان مرا، زیبا نگارا!

من بی تاب از رنج هجر تو، به خدا طاقت ندارم

جانا، تصدقت از دل نروی، همه قرارم!

چشمت به من افتاد، ای داد بیداد، یکباره تو هول شدی، شال از سر افتاد

ای جان، کردی مرتیب گیسوی خود را، کردی پریشان مرا، زیبا نگارا!

های، چشمت به من افتاد، ای داد بیداد، یکباره تو هول شدی، شال از سر افتاد

کردی مرتب، گیسوی خود را، کردی پریشان مرا، زیبا نگارا!

نشانه ها:

 

ترانه سرا: محمد مهدی علی نژاد

ترانه خوان: امیر حسین افتخاری

ترانه ساز: فرامرز نصیری

زمان اجرا: 1397 هجری خورشیدی / 2018 میلادی

پخش از: رادیو جوان