زیر بارون

متن ترانه:

 

زیر بارون دیدمش، توی خیابون دیدمش، مثل لیلی بود و من، به چشم مجنون دیدمش

زیر بارون دیدمش، توی خیابون دیدمش، مثل لیلی بود و من، به چشم مجنون دیدمش

فراموشم نمی شه، واسش می میرم همیشه

فراموشم نمی شه، واسش می میرم همیشه

 

کم کم و کم، دلبری کرد، دلم رو جسور و جری کرد

خواستم بگم پیدا شده، اونی که می خوامش، دل من شده رامش

کم کم و کم، غروب رسید، شب دیگه از راه می رسید

رفت و من رو تنها گذاشت، با یک سلامش، با فکر مدامش

فراموشم نمی شه، واسش می میرم همیشه

فراموشم نمی شه، واسش می میرم همیشه

فراموشم نمی شه، واسش می میرم همیشه

فراموشم نمی شه، واسش می میرم همیشه

 

فراموشم نمی شه، واسش می میرم همیشه

فراموشم نمی شه

 

فراموشم نمی شه، واسش می میرم همیشه

فراموشم نمی شه، واسش می میرم همیشه

فراموشم نمی شه، واسش می میرم همیشه

فراموشم نمی شه، واسش می میرم همیشه

 

زیر بارون دیدمش، توی خیابون دیدمش، مثل لیلی بود و من، به چشم مجنون دیدمش

زیر بارون دیدمش، توی خیابون دیدمش، مثل لیلی بود و من، به چشم مجنون دیدمش

فراموشم نمی شه، واسش می میرم همیشه

فراموشم نمی شه، واسش می میرم همیشه

 

کم کم و کم، دلبری کرد، دلم رو جسور و جری کرد

خواستم بگم پیدا شده، اونی که می خوامش، دل من شده رامش

کم کم و کم، غروب رسید، شب دیگه از راه می رسید

رفت و من رو تنها گذاشت، با یک سلامش، با فکر مدامش

فراموشم نمی شه، واسش می میرم همیشه

فراموشم نمی شه، واسش می میرم همیشه

فراموشم نمی شه، واسش می میرم همیشه

فراموشم نمی شه، واسش می میرم همیشه

 

فراموشم نمی شه، واسش می میرم همیشه

فراموشم نمی شه

واسش

 نشانه ها:

 

ترانه سرایان: آرا – کورس شاهمیری

ترانه خوان: کورس شاهمیری

ترانه ساز: کورس شاهمیری

زمان اجرا: 1372 هجری خورشیدی / 1993 میلادی

پخش از: کلتکس ریکوردز

زمینه نوشته پیوسته: