ساز دل

متن ترانه:

 

ساز دل را کوک کن!

ساز دل را کوک کن! تا نغمه از جان بشنوی، وز نسیم خوش خبر، پیغام جانان بشنوی

 

بار دیگر، بار دیگر از زبان شهرزاد قصه گوی، ماجرای نیکی انسان به انسان بشنوی

ساز دل، ساز دل، ساز دل را کوک کن!

 

دست مسکینی بگیر، ای دوست، گر داری توان! تا دعای خیر از، دل های لرزان بشنوی

در حریم حق پرستی، عاشقم، پروانه شو! تا ندای عشق از، مهر فروزان بشنوی

آرزو کن در دلت! روزی به هر جای جهان، صحبت از آزادی و، تعطیل زندان بشنوی

ساز دل، ساز دل، ساز دل را کوک کن!

 

دست مسکینی بگیر، ای دوست، گر داری توان! تا دعای خیر از، دل های لرزان بشنوی

در حریم حق پرستی، عاشقم، پروانه شو! تا ندای عشق از، مهر فروزان بشنوی

آرزو کن در دلت! روزی به هر جای جهان، صحبت از آزادی و، تعطیل زندان بشنوی

ساز دل، ساز دل، ساز دل را کوک کن!

 

نشانه ها:

 

ترانه سرا: بابک رادمنش

ترانه خوان: سیمین یگانه

ترانه ساز: بابک رادمنش

زمان اجرا: 1392 هجری خورشیدی / 2013 میلادی