ساعت آونگ دار

Pendulum Clock

ساختار ساعت آونگ دار چیست؟

ساختار ساعت آونگ دار بدین ترتیب است که یک وزنه به سر یک طناب آویزان می باشد

و طناب به دور محوری قرار دارد.

با پایین آمدن وزنه، محور نیز دوران می کند و عقربه های ساعت را می چرخاند. این حرکت به وسیله آونگ

تنظیم می شود که ساعت تند یا کُند کار نکند.

البته چرخ های دندانه دار در آن نیز اساس ساعت را تشکیل می دهد.

 

پیشینه ی ساعت آونگ دار چیست؟

 

طرح ساعت آونگدار گالیلئو گالیله در 1637 میلادی

نخستین ساعت آونگ دار در سده های میانی / قرون وسطا ساخته شد.