ساعت

Clock

ساعت چیست؟

ساعت ابزاری است که زمان را در شبانه روز اندازه گیری و معین کرده، و نشان

می دهد.

ساعت یکی از قدیمی ترین پدیده های انسان است.

 

ساعت معمولاً چند نشانگر / عقربه دارد؟

ساعت معمولاً دو یا سه نشانگر / عقربه دارد.

1 – عقربه ساعت شمار

2 – عقربه دقیقه شمار

 

و برخی

3 – عقربه ثانیه شمار

 

ساعت با چه نیرویی کار می کند؟

 

کارخانه های ساعت سازی در این دوره، برای درست کردن و به کار انداختن ساعت

راه های تازه ای پیدا کرده اند. ولی با این وجود، همه ساعت ها با نیرویی کار می کنند که

از فنر، وزنه و یا برق به دست می آید.

این نیرو باعث به راه افتادن چند چرخ دندانه دار می شود، و سپس آنها نیز عقربه ها را

به حرکت درمی آورند. آنها همچنین به یک جسم نوسان دار  وصل هستند که سرعت

گردش چرخ های دندانه دار را تنظیم می کند.

 

کار رقاصک در ساعت چیست؟

 

در سال 1674 رقاصک ساعت ساخته شد تا به وسیله آن، حرکت عقربه ها  که به

چرخ های دندانه دار ساعت متصل هستند، بطور یکنواخت و منظم شده، و زمان دقیقتر

نشان داده شود.

 

چگونه ساعت همراه ساخته شد؟

 

ساعت همراه مانند ساعت مچی و ساعت جیبی، شکل کوچک شده ساعت های بزرگ

دیواری می باشند.  بنابراین، در آن روزها که ساعت های دیواری فقط با وزنه کار

می کردند، هرگز ممکن نبود که آنها را به اندازه بسیار کوچکی ساخت.

در سال 1504 میلادی، قفل سازی به نام پتر هنلاین موفق به ساختن نخستین ساعت

همراه در جهان شد.

وی در واقع توانست بجای وزنه، یک شاه فنر پدید آورد. البته ساعت هایی که در اوایل

بدین شیوه ساخته می شدند، بسیار بزرگ و سنگین از کار درمی آمدند و مردم آنها را

به کمربند خود می آویختند.

با پیدایش کارافزارهای جدید، ساختن ساعت های کوچک و کوچکتر امکان پذیر شده

است. در ضمن، کارشان  هم بسیار دقیق تر گردیده است.

 

چگونه ساعت برای بیدار شدن کاربرد دارد؟

ساعت را برای موقعی میزان می کنند که می خواهند از خواب بیدار شوند و ساعت در

موقع معین به صدا در می آید و یا زنگ می زند.