ساعت

متن ترانه:

 می دونم می ترسی از عشق من، می دونم این یه ریسکه

ولی امشب رو با من، تو برقص! می خوام ساعتم بایسته

بذار برقصم توی دستهای تو! می ذارم دست توی دستهات

بذار حس کنم عطر تنت رو! سر بذارم روی شونه هات

 

 اوو…

بذار برقصم توی دستهای تو! می ذارم دست توی دستهات

بذار حس کنم عطر تنت رو! سر بذارم روی شونه هات

 

اااا…
بذار نترسیم از امشب! مهم نیست صبح فردا

ستاره موندنی نیست، نور من باش توی شبهام!

من با تو، دارم آتیش می گیرم، توی این جمع شلوغ، تنها تو رو می بینم

من با تو، صدام مال خودم نیست، می خوام واست بمیرم، ادعا نیست


بذار تب کنم توی آغوش تو! نفسهام رو نگهدار!

به باور برس از احساس من! نده از دستم این بار!

بذار تب کنم توی آغوش تو! نفسهام رو نگهدار!

به باور برس از احساس من! نده از دستم این بار!

هه… ام… ه…

می دونم می ترسی از عشق من، می دونم این یه ریسکه

ولی امشب رو با من، تو برقص! می خوام ساعتم بایسته

 اوو…

بذار برقصم توی دستهای تو! می ذارم دست توی دستهات

بذار حس کنم عطر تنت رو! سر بذارم روی شونه هات

اوو…

بذار برقصم توی دستهای تو! می ذارم دست توی دستهات

بذار حس کنم عطر تنت رو! سر بذارم روی شونه هات

بذار نترسیم از امشب! مهم نیست صبح فردا

ستاره موندنی نیست، نور من باش توی شبهام!

من با تو، دارم آتیش می گیرم، توی این جمع شلوغ، تنها تو رو می بینم

من با تو، صدام مال خودم نیست، می خوام واست بمیرم، ادعا نیست


بذار تب کنم توی آغوش تو! نفسهام رو نگهدار!

به باور برس از احساس من! نده از دستم این بار!

بذار تب کنم توی آغوش تو! نفسهام رو نگهدار!

به باور برس از احساس من! نده از دستم این بار!

هه … هه …

 

نشانه ها:

 

ترانه سرا: رها منش

ترانه خوان: رها منش

ترانه ساز: رها منش

زمان اجرا: 1392 هجری خورشیدی / 2014 میلادی

پخش از: آونگ