ساعت مکانیکی

Mechanical Clock

ساعت مکانیکی چگونه است؟

ساعت مکانیکی گونه ای از ساعت می باشد که عقربه های آن با فنر داخل آن به حرکت

در می آیند.

 

گونه های ساعت مکانیکی چیست؟

ساعت های مکانیکی دو گونه هستند:

1 – ساعت کوکی

2 – ساعت خودکار

 

ساختار ساعت مکانیکی چیست؟

شاه فنر در ساعت، سیمی است که مانند هر فنر دیگر، حلقه پیچ شده است. اگر آن کاملاً

باز شود، حدود 60 سانتیمتر درازا دارد.

هنگامی که ساعت کوک می شود، در واقع شاه فنر آن، بطور کامل در هم پیچیده می شود.

سپس با فشاری که فنر دارد، خود به خود شروع به باز شدن می کند که در این حال

نیرویی به وجود می آورد و چرخ های دندانه دار ساعت را به حرکت می اندازد.

برخی از ساعت ها مانند ساعت های خودکار / اتوماتیک، نیازی به کوک کردن ندارند.

بلکه وزنه متحرکی در  آنها قرار داده شده که وقتی دست انسان تکان می خورد،

آن هم تاب خورده وخود به خود، شاه فنر ساعت را کوک / جمع می کند.

برای آنکه شاه فنر یکدفعه و ناگهان باز نشود، آن به درون یک استوانه برنجی بسته

می شود. لبه بیرونی این استوانه، دندانه دار است که ضمن چرخیدن تدریجی خود به

نیروی فنر، در چرخ های دندانه دار ساعت گیر می کند وآنها را نیز به گردش

درمی آورد.

با گردش چرخ دندانه ها، عقربه های ساعت – ساعت شمار، دقیقه شمار و

ثانیه شمار – نیز به حرکت درمی آیند. اما برای آنکه گردش شاه فنر و چرخ های

دندانه دار تنظیم گردد، در انتهای چرخ دندانه ها، چیزی به نام دنگ قرار داده

می شود که دندانه های دراز آن پیوسته در دندانه های چیز دیگری به نام

رقاصک گیر می کند.

رقاصک هم دارای یک فنر مویی است که باعث لنگر انداختن آن به چپ و راست

می گردد و با یک چنین حرکت نوسانی، دنگ را با سرعت معینی تنظیم می کند. به این

ترتیب، هم حرکت چرخ های دندانه دار و هم  در نتیجه کار خود ساعت منظم و

یکنواخت می گردد.

 

چه زمانی ساعت مکانیکی ساخته شد؟

 

نخستین ساعت مکانیکی در اواخر قرن پانزدهم ساخته شد.