سر به هوا

متن ترانه:

 

بذار بگم از نگاش، بذار بگم از اداش! بذار بگم از صداش، بذار بگم از لبهاش!

لب لب، لب، لب

 

لب لب، لب

لبی مثل تُپلک من، مزه ی عسل، شیرینی و قند، نداره، نداره، نداره، نداره

 

چشمی مثل چشم خوشگلکم، مژگون بلند، ابروی کمند، نداره، نداره، نداره، نداره

 

دار و ندارم، روز و روزگارم، ماه شب تارم، صبر و قرارم

دار و ندارم، گلمه، قر و غمزه هاش، مال خودمه

کسی رو به جز اون ندارم، کاری به این و اون ندارم

سرم به کار خودمه، هوشم و حواسم، گلمه

سرم به کار خودمه، هوشم و حواسم، گلمه

لب لب، لب، لب

 

از توی کوچه، وقتی می آد، تنگ غروب، دوون دوون، دوون دوون

یکی توی دلم، داد می زنه، نرو نرو نرو، پیشم بمون!

نرو، نرو، پیشم بمون! از پیش دل و یار نرو، توی کوچه بازار، نرو!

از پیش دل و یار نرو، توی کوچه بازار، نرو!

تو رو خدا تنها نرو، سر به هوا، راه نرو، تند نرو، تند نرو!

تند و تند و تند، راه نرو!

تند و تند و تند راه نرو! یواش یواش، راه بیا!

یواش یواش، راه بیا!

عشوه نکن، غمزه نیا! یه کمی با ما راه بیا!

 

حالا ناز نکن، قهر نکن، لب برنچین، ای یار جونی!

حالا یار منی، مال منی، من کشتتم، این رو خوب می دونی

این رو خوب می دونی

بذار بگم از نگاش، بذار بگم از اداش! بذار بگم از صداش، بذار بگم از لبهاش!

 

لپی مثل لپ گل گلکم، رنگ گل نار، هوای بهار رو، نداره، نداره، نداره، نداره

 

یاری مثل یار دلبرکم، کلک و ادای شیطون بلا رو، نداره، نداره، نداره، نداره

 

دار و ندارم، روز و روزگارم، ماه شب تارم، صبر و قرارم

دار و ندارم، گلمه، قر و غمزه هاش مال خودمه

کسی رو به جز اون ندارم، کاری به این و اون ندارم

سرم به کار خودمه، هوشم و حواسم، گلمه

سرم به کار خودمه، هوشم و حواسم، گلمه

لب لب، لب، لب

 

از توی کوچه، وقتی می آد، تنگ غروب، دوون دوون، دوون دوون

یکی توی دلم، داد می زنه، نرو نرو نرو، پیشم بمون!

نرو، نرو، پیشم بمون! از پیش دل و یار نرو، توی کوچه بازار، نرو!

از پیش دل و یار نرو، توی کوچه بازار، نرو!

تو رو خدا، تنها، نرو، سر به هوا راه، نرو، تند نرو، تند نرو!

تند و تند و تند، راه نرو!

تند نرو، تند نرو!

نشانه

ترانه سرا: شهبال شبپره

ترانه خوانان: گروه بلک کتس (شهبال شبپره، پیروز و …)

ترانه ساز: شهبال شبپره

تنظیم کننده موسیقی: شهبال شبپره و دیوید

Feverآلبوم: تب /

زمان اجرا: 1373 هجری خورشیدی / 1994 میلادی

پخش از: کلتکس ریکوردز

اجرا در شبکه تلویزیونی طنین

زمینه نوشته پیوسته: