سفر به خیر!

متن ترانه:

آ … آ … آ

آ … آ … آ

 

تو که داری آهنگ سفر، مرو! مرو! گل من، بنگر براین دیده ی تر! مرو! مرو!

ز کنارم آهسته گذر! خونه، خونه، دل من، چه کنم بی تو، شام و سحر؟ مرو! مرو!

پس از این با دل تنگم، بی تو چه کنم؟ ز غم و دردت، چه گویم؟ با که گویم؟

ز خدا خواهم همه شب، در آتش  تب، که دوباره برگردی، تو به سویم

می روی، به سفر؟ سفرت، بی خطر

یک دنیا دردم من، قلبم خونه، جای تو در این دل، غم می مونه

از کنارم مرو، تو را خدا! که می کشد آخر این غم مرا

چون گریم ز غمش، من خدایا، می خوام نبیند، گریه ام را

 

 

آ … آ … آ

آ … آ … آ

 

تو که داری آهنگ سفر، مرو! مرو! گل من، بنگر بر این دیده ی تر! مرو! مرو!

ز کنارم آهسته گذر! خونه، خونه، دل من، چه کنم بی تو، شام و سحر؟ مرو! مرو!

پس از این با دل تنگم، بی تو چه کنم؟ ز غم و دردت، چه گویم؟ با که گویم؟

ز خدا خواهم همه شب، در آتش  تب، که دوباره برگردی، تو به سویم

می روی، به سفر؟ سفرت، بی خطر

یک دنیا دردم من، قلبم خونه، جای تو در این دل، غم می مونه

از کنارم مرو، تو را خدا! که می کشد آخر این غم مرا

چون گریم ز غمش، من خدایا، می خواهم نبیند، گریه ام را

چون گریم ز غمش، من خدایا، می خواهم نبیند، گریه ام را

 

نشانه ها:

ترانه سرا: رضا شمسا

ترانه خوان: گوگوش / فائقه آتشین

آهنگساز: زاون

زمان اجرا: 1349 هجری خورشیدی

پخش از: آهنگ روز