سوگند

متن ترانه:

 یه حسی که نمی شناختم، یه عشق پاک، ولی ممنوع

دو تا دریا دل عاشق، با یه قایق، دو تا پارو

به دور از چشمه ی دنیا، تا قلبهامون سفر کردیم 

تا مرزی که دیگه هرگز، نمی تونیم برگردیم

نمی تونیم برگردیم

 

نمی گفت و، نپرسیدم، که این قایق کجا می ره

آخه، هر دو می دونستیم، که این احساس نمی میره

می دونستیم به قلبهامون، جوابهامون رو پس دادیم 

ما خیلی وقته دور از هم، به همدیگه نفس دادیم

 

آآآآ      آآآآ

 

روی آب آبی دریا، به فکر ساختن خونه است 

همش غرقه، توی رؤیا، مثل من، گاهی دیوونه است

به چشمهای خودش سوگند، هوس نیست و، نفس بوده 

رهایی  یه احساسی، که سال هاست، توی قفس بوده

که سال هاست توی قفس بوده

 

نمی گفت و، نپرسیدم، که این قایق کجا می ره

آخه، هر دو می دونستیم، که این احساس نمی میره

می دونستیم به قلبهامون، جوابهامون رو پس دادیم

 ما خیلی وقته دور از هم، به همدیگه نفس دادیم

 

نشانه ها:

 

ترانه خوان: گوگوش / فائقه آتشین

زمان اجرا: 1396 هجری خورشیدی / 2017 میلادی