سیب سرخ

متن ترانه:

 

 توی نگات خوندم که عمر عاشقیت سر اومده

حوصله ات سر رفته از من، هوس از در اومده

وای، هوس از در اومده، وای، هوس از در اومده

 

به دلم می گم صبور باش، که این خونه خراب، صد دفعه رفته، پشیمون تر از اول اومده

وای، حوصله اش سر اومده، وای، حوصله اش سر اومده

 

نمی دونم، چی تو رو، حیرون و افسون می کنه 

تو رو بیخود ز خدا،  مست و پریشون می کنه

صد دفعه رفته نرفته، برمی گردی نیمه راه، بدون، هر بار دل خون ِ من رو آروم می کنه!

وای، من رو آروم می کنه، وی، من رو آروم می کنه

 

دلم این بار می گه عشقم رو به دستش نمی دم، سیب سرخ باغ کس، به دست ناکس نمی دم

دل هرجایی تو، پیشکش دل های دیگه، من دیگه دل به دل ِ عالم و آدم نمی دم

سیب سرخ باغ کس، به دست ناکس نمی دم، من دیگه دل به دل ِ عالم و آدم نمی دم

 

توی نگات خوندم که عمر عاشقیت سر اومده 

حوصله ات سر رفته از من، هوس از در اومده

وای، هوس از در اومده، وای، هوس از در اومده

 

به دلم می گم صبور باش، که این خونه خراب، صد دفعه رفته، پشیمون تر از اول اومده

وای، حوصله اش سر اومده، وای، حوصله اش سر اومده

 

نمی دونم، چی تو رو، حیرون و افسون می کنه 

تو رو بیخود ز خدا،  مست و پریشون می کنه

صد دفعه رفته نرفته، برمی گردی نیمه راه، بدون، هر بار دل خون ِ من رو آروم می کنه!

وای، من رو آروم می کنه، وی، من رو آروم می کنه

 

 دلم این بار می گه عشقم رو به دستش نمی دم 

سیب سرخ باغ کس، به دست ناکس نمی دم

دل هرجایی تو، پیشکش دل های دیگه، من دیگه دل به دل ِ عالم و آدم نمی دم

سیب سرخ باغ کس، به دست ناکس نمی دم، من دیگه دل به دل ِ عالم و آدم نمی دم

 

سیب سرخ باغ کس، به دست ناکس نمی دم، من دیگه دل به دل ِ عالم و آدم نمی دم

سیب سرخ باغ کس، به دست ناکس نمی دم، من دیگه دل به دل ِ عالم و آدم نمی دم

 

نشانه ها:

 

ترانه خوان: زیبا شیرازی

آلبوم: سیب سرخ

زمان اجرا: 1390 هجری خورشیدی / 2011 میلادی