شاد – 4

(هپی – 1)

Happy – 4

 

:متن ترانه

 

بارک الله، عشق من شدی، بارک الله، واسه خودم شدی

بارک الله، خوب شد اومدی، بارک الله، عاشقم شدی

بارک الله، چه دلبری تو، بارک الله، از همه سری تو

بارک الله، یه وقت بدون من، بارک الله، هیچ جایی نری تو

 

عاشق، عاشق،عاشق تو می مونم، قدرِ، قدرِ، قدرِت رو خوب می دونم

با من، با من، با من بمون همیشه، این دل، این دل، بی تو دیوونه می شه

بارک الله، عشق من شدی، بارک الله، واسه خودم شدی

بارک الله، خوب شد اومدی، بارک الله، عاشقم شدی

بارک الله، چه دلبری تو، بارک الله، از همه سری تو

بارک الله، یه وقت بدون من، بارک الله، هیچ جایی نری تو

 

نمی دونی چه حالی ام، وقتی پیشمی عالی ام، حتی جونم رو بریزم به پات، من راضی ام

دارم از ته دل می گم، با تو یه آدم دیگه ام، اگه بمیرم و زنده شم، این دلم رو باز به تو می دم

بارک الله، عشق من شدی، بارک الله، واسه خودم شدی

بارک الله، خوب شد اومدی، بارک الله، عاشقم شدی

بارک الله، چه دلبری تو، بارک الله، از همه سری تو

بارک الله، یه وقت بدون من، بارک الله، هیچ جایی نری تو

 

بارک الله، عشق من شدی، بارک الله، واسه خودم شدی

بارک الله، خوب شد اومدی، بارک الله، عاشقم شدی

بارک الله، چه دلبری تو، بارک الله، از همه سری تو

بارک الله، یه وقت بدون من، بارک الله، هیچ جایی نری تو

 

 

حرفم این بوده همش، روزی که می ترسم ازش، روزی که خسته بشی و، بخوای من رو ترکم کنی

آخه وقتی با منی، حرف رفتن می زنی، مگه چی خواستم به جز اینکه یه کم درکم کنی؟

آخه بی انصافیه، تا همین جا کافیه، تا کجا می خوای به این فاصله مجبورم کنی؟

من به هر دری زدم، تو رو از دستت ندم، تا کجا می خوای به این فاصله مجبورم کنی؟

!من رو درکم کن یه کم، از پیشم نرو

!هر چی تو بخوای، همون می شم، نرو

!از حسّم بهت، فرصت بده که بگم، بگم دیوونتم، من رو درکم کن یه کم

!من رو درکم کن یه کم، از پیشم نرو

!هر چی تو بخوای، همون می شم، نرو

!از حسّم بهت، فرصت بده که بگم، بگم دیوونتم، من رو درکم کن

 

بند بند حرف من، پشت هر لبخند من، هی می خواستم بهت بگم، حرفی که توی دلمه

من فقط خواستم بگم، فکر من باشی یه کم، فکر من که غصه هام قد تموم عالمه

نه می شه دست کشید ازت، نه می شه دل برید ازت 

نه می شه پنهونش کنم، این حسّ عاشق بودن رو

کاش بدونی خسته ام و، انقدر بهت وابسته ام و، انقده می گم که باور کنی احساس من رو

!من رو درکم کن یه کم، از پیشم نرو

!هر چی تو بخوای، همون می شم، نرو

!از حسّم بهت، فرصت بده که بگم، بگم دیوونتم، من رو درکم کن یه کم

!من رو درکم کن یه کم، از پیشم نرو

!هر چی تو بخوای، همون می شم، نرو

!از حسّم بهت، فرصت بده که بگم، بگم دیوونتم، من رو درکم کن یه کم

 

:نشانه ها

 

ترانه سرایان: فرهاد جهانی – امید حاجیلی – محسن یگانه

ترانه خوانان: گروه موزیک افشار

ترانه سازان: امید حاجیلی – محسن یگانه

زمان اجرا: 1395 هجری خورشیدی

:زمینه نوشته پیوسته