شاهد

متن ترانه:

 

با چشمهای خودم دیدم

که انسان اهل رؤیا بود، که هر لبخند سلامی داشت

و دنیا گاهی زیبا بود

 

با چشمهای خودم دیدم

که مؤمن دوست کافر شد، که گرگ می ترسید از گنجشک

و مرد با زن برابر شد

 

با چشمهای خودم دیدم، درختی از تبر ترسید 

و تا قصد شکار می شد، دیگه آهو نمی خوابید

خدا شاهده من دیدم

کدوم لبخند صداقت داشت، کدوم گریه دروغ می گفت، کدوم بوسه حقیقت داشت

 

خودم دیدم، خودم دیدم، خودم دیدم، دیدم … خودم دیدم

 

آ… آآ… آآ…آآ

خودم دیدم

 

با چشمهای خودم دیدم

که انسان اهل رؤیا بود، که لبخند هر سلامی داشت

و دنیا گاهی ریبا بود

 

با چشمهای خودم دیدم

که مؤمن دوست کافر شد، که گرگ می ترسید از گنجشک

و مرد با زن برابر شد

 

با چشمهای خودم دیدم، درختی از تبر ترسید 

و تا قصد شکار می شد، دیگ آهو نمی خوابید

خدا شاهده من دیدم

کدوم لبخند صداقت داشت، کدوم گریه دروغ می گفت، کدوم بوسه حقیقت داشت 

حقیقت داشت …

 

خودم دیدم، خودم دیدم

نشانه ها:

 

ترانه سرا: رها اعتمادی

ترانه خوان: گوگوش / فائقه آتشین

ترانه ساز: سیاوش قمیشی

تنظیم کننده موسیقی: الیاس شیرزاد

زمان اجرا: 1397 هجری خورشیدی / 2018 میلادی

پخش از: لگسی ساوند