شاه دخترون

متن ترانه:

 شاه دخترون، دختر، گل به سر سرون، دختر

شاه دخترون، دختر، گل به سر سرون، دختر، برده اون نگاه تو، عقل و هوش من از سر

عقل و هوش من از سر

ای گل گلستانم، ای نو گل بُستانم

چشمان سیاه تو

چشمان سیاه تو، آتش زده بر جانم

آتش زده بر جانم

 

 این دل سرکش من، تاب و توان نداره، برای دیدن تو، همیشه بیقراره

اگه پیش من بیایی

اگه پیش من بیایی، دل دیگه غم نداره

دل دیگه غم نداره

شاه دخترون، دختر، گل به سر سرون، دختر

شاه دخترون، دختر، گل به سر سرون، دختر، برده اون نگاه تو، عقل و هوش من از سر

عقل و هوش من از سر

 

 با اون راه رفتنت، خندیدنت، میون گل ها

با اون راه رفتنت، خندیدنت، میون گل ها، پروانه شدی و، پَر می زنی، می بری دل ها

چرا رفتی، نداری، مروتی نداری؟ چرا بر من ِ مسکین، محبتی نداری، محبتی نداری؟

شاه دخترون، دختر، گل به سر سرون، دختر

شاه دخترون، دختر، گل به سر سرون، دختر، چشمان سیاه تو، برده هوش من از سر

برده هوش من از سر

 

 این دل سرکش من، تاب و توان نداره، برای دیدن تو، همیشه بیقراره

اگه پیش من بیایی

اگه پیش من بیایی، دل دیگه غم نداره

دل دیگه غم نداره

شاه دخترون، دختر، گل به سر سرون، دختر

شاه دخترون، دختر، گل به سر سرون، دختر، برده اون نگاه تو، عقل و هوش من از سر

عقل و هوش من از سر

 

با اون راه رفتنت، خندیدنت، میون گل ها

با اون راه رفتنت، خندیدنت، میون گل ها، پروانه شدی و، پَر می زنی، می بری دل ها

چرا رفتی، نداری، مروتی نداری؟ چرا بر من ِ مسکین، محبتی نداری، محبتی نداری؟

شاه دخترون، دختر، گل به سر سرون، دختر

شاه دخترون، دختر، گل به سر سرون، دختر، چشمان سیاه تو، برده هوش من از سر

برده هوش من از سر

برده هوش من از سر

نشانه ها:

 

ترانه سرا: جمشید شیبانی

ترانه خوان: نصرالله معین

ترانه ساز: جمشید شیبانی

تنظیم کننده موسیقی: بهروز پناهی

آلبوم: کعبه

زمان اجرا: 1366 هجری خورشیدی / 1986 میلادی

پخش از: ترانه

زمینه نوشته پیوسته: