شاگرد اول

متن ترانه:

 

ساکت! ساکت! بهتون می گم ساکت! بذارید ببینم این شهرام چی می خواد بگه، بگو،

شهرام!

خانم، اینها اذیت می کنند، می گم من که شاگرد اولم، چرا شما آخه، آخر کلاس من رو

پیش این تنبلها نشوندین؟

شهرام خان، درسته شما شاگرد اولی، ولی توی تنبلی.

البته با سوادی، با هنری، با نظم و انضباطی 

اما نگو، تو از کتاب و، درس و مشق فارسی، توی دیکته و، جبر و حساب، تو تنبل کلاسی

خانم، درس چیه؟ کتاب چیه؟ هندسه و حساب چیه؟

ساکت! پس، چی چیه؟

خانم، من عاشقم

 

منی که توی عشق و عاشقی، شاگرد اول هستم، خانم معلم، چرا آخر کلاس نشستم؟

منی که توی عشق و عاشقی، شاگرد اول هستم، خانم معلم، چرا آخر کلاس نشستم؟

 

توی کلاس درسی که، معلمش تو بودی، الف اول و، یای آخرش، تو بودی

توی کلاس درس تو از امتحان نترسیدم، اونی که ازش می ترسیدم، خودِ تو بودی

اونی که ازش می ترسیدم، خودِ تو بودی

آخ که، چه بد کردی، راهم رو سد کردی!

آخ که، چه بد کردی، راهم رو سد کردی! شاگرد اول کلاس عشقت رو رد کردی

شاگرد اول کلاس عشقت رو رد کردی

پدر عشق بسوزه، بسوزه، آخ بسوزه، که شدم بخاطرش، با نمره ی بیست رفوزه

آخ که، چه بد کردی، راهم رو سد کردی!

آخ که، چه بد کردی، راهم رو سد کردی! شاگرد اول کلاس عشقت رو رد کردی

شاگرد اول کلاس عشقت رو رد کردی

 

توی دیکته و، جبر و حساب، اگه تنبل هستم، توی درس عشق و عاشقی، شاگرد اول هستم

نمره ی بیست دادی به انضباطم

عزیزم، بیست نمی خوام، بوسه می خوام، عاشق بوسه هاتم

پدر عشق بسوزه، بسوزه، آخ بسوزه، که شدم بخاطرش، با نمره ی بیست رفوزه

آخ که، چه بد کردی، راهم رو سد کردی!

آخ که، چه بد کردی، راهم رو سد کردی! شاگرد اول کلاس عشقت رو رد کردی

شاگرد اول کلاس عشقت رو رد کردی

منی که لحظه به لحظه، عشقت رو خواهش کردم 

با سر انگشت خیال، مویت رو نوازش کردم

منی که مثل خدا، تو رو ستایش کردم، منی که بخاطرت، با غصه سازش کردم

منی که بخاطرت، با غصه سازش کردم

کی، کجا، یادم می ره، نگاه اول، عشق اول، توی کلاس عاشقی، درس اول، مشق اول؟

کی، کجا، یادم می ره، نگاه اول، عشق اول، توی کلاس عاشقی، درس اول، مشق اول؟

پدر عشق بسوزه، بسوزه، آخ بسوزه، که شدم بخاطرش، با نمره ی بیست رفوزه

آخ که، چه بد کردی، راهم رو سد کردی!

آخ که، چه بد کردی، راهم رو سد کردی! شاگرد اول کلاس عشقت رو رد کردی

شاگرد اول کلاس عشقت رو رد کردی

پدر عشق بسوزه، بسوزه، آخ بسوزه، که شدم بخاطرش، با نمره ی بیست، رفوزه، تنبل

 

خانم اجازه هست؟

نه خیر، اجازه نیست، بکیر بنشین، تنبل!

 

نشانه ها:

 

ترانه سرا: همایون هوشیارنژاد

ترانه خوان: شهرام شبپبره

ترانه ساز: حسن شماعی زاده

تنظیم کننده موسیقی: منوچهر چشم آذر

آلبوم: شاگرد اول

زمان اجرا: 1370 هجری خورشیدی / 1992 میلادی

پخش از: ترانه

زمینه نوشته پیوسته: