شبانه

متن ترانه:

 

کوچه ها باریکند، دکونها بسته است، خونه ها تاریکند، طاقها شکسته است

از صدا افتاده تار و کمونچه، مرده می برند کوچه به کوچه

 

نگاه کن، مرده ها به مرده نمی رن، حتی به شمع جون سپرده نمی رن!

شکل فانوسی اند، که اگه خاموشه، واسه نفت نیست، هنوز یه عالم نفت توشه

نفت توشه، نفت توشه، نفت توشه، نفت توشه

 

جماعت، من دیگه حوصله ندارم، به خوب، امید و از بد، گله ندارم

گرچه از دیگرون فاصله ندارم، کاری با کار این قافله ندارم

 

کوچه ها باریکند، دکونها بسته است، دکونها بسته است

خونه ها تاریکند، طاقها شکسته است، طاقها شکسته است

از صدا افتاده تار و کمونچه، مرده می برند کوچه به کوچه

کوچه ها باریکند، دکونها بسته است، خونه ها تاریکند، طاقها شکسته است

 کوچه ها باریکند، دکونها بسته است، خونه ها تاریکند، طاقها شکسته است

 

نشانه ها:

ترانه سرا: احمد شاملو

ترانه خوان: فرهاد مهراد

ترانه ساز: اسفندیار منفردزاده

پخش از: لاوی

زمینه نوشته پیوسته دیگر: