شبان عاشق

متن ترانه:

وای از دل دیوانه ام، زین دشمن همخانه ام، همسایه با بیگانه ام، ویران تر از ویرانه ام

زین پس درون خانه ام، یا جای دل، یا جای من 

ای وای دل، ای وای دل، ای وای من، ای وای من

 

دل پرده پرده، خون شود، تا پرده دیگرگون شود 

دل پرده پرده، خون شود، تا پرده دیگرگون شود، چون مرغ حق، خون می چکد، از نغمه های نای من

چون مرغ حق، خون می چکد، از نغمه های نای من

ای وای دل، ای وای دل، ای وای من، ای وای من

 

شاید نسیمی آید و، بویی ز باغت آورد، تا در هوایت گل کند، خاکستر پَرهای من

داغ دلم بی گفت و گو، از تو گرفته رنگ و بو، دلتنگ یک لبخند تو، چون غنچه سر تا پای من

 از من به جز این های و هوی، آداب و ترتیبی مجو! من آن شبان عاشقم، هوهوی من، هيهای من

من آن شبان عاشقم، هوهوی من، هيهای من

من آن شبان عاشقم، هوهوی من، هيهای من

من آن شبان عاشقم، هوهوی من، هيهای من

    من آن شبان عاشقم، هوهوی من، هيهای من    

 

نشانه ها:

ترانه سرا: قيصر امين پور

ترانه خوان: عليرضا افتخاری

ترانه ساز: عباس خوشدل

تنظيم کننده موسیقی: عباس خوشدل

زمان اجرا: 1379 هجری خورشیدی

پخش از: مؤسسه فرهنگی هنری مشکات