شب عشق

متن ترانه:

 شب عشقه، شب عشقه، یه امشب باز، شب عشقه 

شب غوغا و سرمستی، شب زیبایی عشقه

!به دیدارم بیا امشب، که امشب باز، شب عشقه

 

!باز شب عشق مهمون ماست، امشب رو از یادت نبری 

منتظر دیدنتم، بعد یه عمری بی خبری

!امشب رو تا صبح سَحر، با من عاشق، وفا کن 

!هر عشق رو صدا کن، این همه عاشق رو دعا کن

!بزن و برقص و صفا کن، مستی عالم رو به پا کن 

!بزن، بزن، به قلب غم و، شب رو از نو بنا کن

 

شب عشقه، شب عشقه، یه امشب باز، شب عشقه 

شب غوغا و سرمستی، شب زیبایی عشقه

!به دیدارم بیا امشب، که امشب باز، شب عشقه

 

………

آصف … آصف … آصف … آصف

 

هر کی که از عشق تو و، جادوی اون چشات نوشت

!انگاری از بر می دونست، آخه، ببین، چه خوب نوشت

نوشت به عشق دیدنت، یه دنیا شد مثل بهشت

!اما از اشک اون چشات، ازم نپرس که چی نوشت

  …باز شب عشقه، امشب ما


…مثل همیشه و هرشب ما 

!باز شب شوق همسفری، بزن و برقص و، بی خبری

هرکی که مهمون امشب، بگه وای وای، از شب ما 

وای وای، از شب ما، وای وای، از شب ما

وای وای، از شب ما، وای وای، از شب ما

شب عشقه، شب عشقه، یه امشب باز، شب عشقه

شب غوغا و سرمستی، شب زیبایی عشقه

!به دیدارم بیا امشب، که امشب باز، شب عشقه

شب عشقه، شب عشقه، یه امشب باز، شب عشقه 

شب عشقه، شب عشقه، یه امشب باز، شب عشقه

نشانه ها:

 

ترانه خوان: فرامرز آصف

زمان اجرا: 1393 هجری خورشیدی / 2014 میلادی

اجرا در برنامه بلور بنفش بی. بی. سی. فارسی