شن داغ

متن ترانه:

 

رفتم به سوی دریا، به سوی موج و ساحل

اون جایی که دو تا دل، عشق خدایی داشتند، از غم رهایی داشتند

 

دریا، همون دریا بود، شن ها، همون شن ها بود، موج و غروب دریا، مثل گذشته ها بود

اما، فقط یاد تو، بجای تو، اون جا بود، بجای تو، اون جا بود

 

با شن داغ ساحل، تن گرمت رو ساختم، نشستم با انگشتهام، اون ساخته رو پرداختم

یه موج سنگین اومد، به ساق پای تو خورد، پیکرت در هم شکست، موج دریا تو رو برد

دریا، همون دریا بود، شن ها، همون شن ها بود، صبح  و غروب دریا، مثل گذشته ها بود

اما، فقط یاد تو، بجای تو، اون جا بود، بجای تو، اون جا بود

 

رفتم به سوی دریا، به سوی موج و ساحل 

اون جایی که دو تا دل، عشق خدایی داشتند، از غم رهایی داشتند

 

با شن داغ ساحل، تن گرمت رو ساختم، نشستم با انگشتهام، اون ساخته رو پرداختم

یه موج سنگین اومد، به ساق پای تو خورد، پیکرت در هم شکست، موج دریا تو رو برد

دریا، همون دریا بود، ساحل، همون ساحل بود، موج و غروب دریا، مثل گذشته ها بود

اما فقط یاد تو، بجای تو اون جا بود، بجای تو اون جا بود

 

نشانه ها:

 

ترانه سرا: جهانبخش پازوکی

ترانه خوان: هوشمند عقیلی

ترانه ساز: جهانبخش پازوکی

تنظیم کننده موسیقی: ناصر چشم آذر

پخش از: کاسپین

اجرا در برنامه بلور بنفش شبکه تلویزیونی بی بی سی –

فارسی در 1394 هجری خورشیدی