شهزاده

متن ترانه:

  

شهزاده ی رؤیای من، شاید تویی، اون کس که شب در خواب من آید، تویی تو

از خواب شیرین، ناگه پریدم، او را ندیدم در کنارم، به خدا

جانم رسیده، از غصه بر لب، هر روز و هر شب، در انتظارم، به خدا

 

یه شب توی خواب،  وقت سَحر، شهزاده ای زرین کمر

نشسته بر اسب سپید، گذر کرد از کوه و کمر

می رفت و آتش به دلم می زد، نگاهش

می رفت و آتش به دلم می زد، نگاهش

 

کاشکی دلم رسوا بشه، دریا بشه، این دو چشم پُر آبم

روزی که بختم وا بشه، پیدا بشه، اون که اومد به خوابم

شهزاده ی رؤیای من، شاید تویی، اون کس که شب در خواب من آید، تویی تو

از خواب شیرین، ناگه پریدم، او را ندیدم در کنارم، به خدا

جانم رسیده از غصه بر لب، هر روز و هر شب، در انتظارم، به خدا

می رفت و آتش به دلم می زد، نگاهش

می رفت و آتش به دلم می زد، نگاهش

 

کاشکی دلم رسوا بشه، دریا بشه، این دو چشم پر آبم

روزی که بختم وا بشه، پیدا بشه، اون که اومد به خوابم

می رفت و آتش به دلم می زد، نگاهش

می رفت و آتش به دلم می زد، نگاهش

 

نشانه ها:

 

ترانه سرا: بیژن ترقی

ترانه خوان: ستار / عبدالحسن ستارپور

آهنگساز: همایون خرّم

زمان اجرا: 1395 هجری خورشیدی / 2017 میلادی