شوخیه مگه؟

 متن ترانه:

 

گر جان به جان من کنی، جان و جهان من، تویی 

سیر نمی شوم ز تو، تاب و توان من، تویی

نظری به حال ما کن، تا رَوم به سمت کویَت! دیوانه تر از دلم نیست، تا شود اسیر رویت

ا…ای

شوخیه مگه، بذاری بری، نمونی؟ تو یار منی، نشون به اون نشونی

   شوخیه مگه، دل رو بزنی به دریا، عاشقی کنی، پرسه نزنی توی شب ها؟  

شوخیه مگه، بذاری بری، نمونی؟ تو یار منی، نشون به اون نشونی

شوخیه مگه، دل رو بزنی به دریا، عاشقی کنی، پرسه نزنی توی شب ها؟

ا…ای

 

ای جان، د لی د لی   ای جان، د لی د لی

چه کنم، وجود من با دل تو ساز شد؟ همه دنیای من، آن دلبر طناز شد

تو که بی وفا نبودی، پر جور و جفا نبودی

تو همه وجود مایی، تو ز ما جدا نبودی، ای، ز ما جدا نبودی

شوخیه مگه، بذاری بری، نمونی؟ تو یار منی، نشون به اون نشونی

شوخیه مگه، دل رو بزنی به دریا، عاشقی کنی، پرسه نزنی توی شب ها؟

شوخیه مگه، بذاری بری، نمونی؟ تو یار منی، نشون به اون نشونی

شوخیه مگه، دل رو بزنی به دریا، عاشقی کنی، پرسه نزنی توی شب ها؟

ا…ای

 

ای جان، د لی، د لی   ای جان، د لی، د لی

ای جان، د لی، د لی   ای جان، د لی، د لی

نشانه ها:

 

ترانه سرا: حمید هیراد

ترانه خوان: حمید هیراد

ترانه ساز: حمید هیراد

تنظیم کننده موسیقی: امیر میلاد نیکزاد

زمان اجرا: 1396 هجری خورشیدی / 2017 میلادی

پخش از: موسسه فرهنگی هنری آوازی نو