صد سال

متن ترانه:

 

لالالا لالای لالای، آ لالا لالای لالای

لالالا لالای لالای، آ لالا لالای لالای

بد شدی با من، رفتی که چی شه؟ تو نگفتی بری، می مونه دلم پیشت

فکر نمی کردم، حسّت عادی شه، بشه بارون، چشام، هوای دلم ابری شه

صد سال یه بار هم، کسی مثل من عاشق نمی شه

دوستت دارم، چطور دلت واسم تنگ نمی شه؟ دوستت دارم، آخه، چرا دلم سنگ نمی شه؟

دوستت دارم، آره، دوستت دارم

صد سال یه بار هم، کسی مثل من عاشق نمی شه

دوستت دارم، چطور دلت واسم تنگ نمی شه؟ دوستت دارم، آخه، چرا دلم سنگ نمی شه؟

دوستت دارم، آره، دوستت دارم

لالالا لالای لالای، آ لالا لالای لالای

لالالا لالای لالای، آ لالا لالای لالای

لالالا لالای لالای، آ لالا لالای لالای

لالالا لالای لالای، آ لالا لالای لالای

بد شدی با من، من ِ دیوونه، منی که حالم، بی تو داغونه

همه می گفتند، پات نمی مونه، دیدی پات موندم، من ِ دیوونه

صد سال یه بار هم، کسی مثل من عاشق نمی شه

دوستت دارم، چطور دلت واسم تنگ نمی شه؟ دوستت دارم، چرا دلم سنگ نمی شه؟

دوستت دارم، آره، دوستت دارم

صد سال یه بار هم، کسی مثل من عاشق نمی شه

دوستت دارم، چطور دلت واسم تنگ نمی شه؟ دوستت دارم، آخه، چرا دلم سنگ نمی شه؟

دوستت دارم، آره، دوستت دارم

لالالا لالای لالای، آ لالا لالای لالای

لالالا لالای لالای، آ لالا لالای لالای

صد سال

لالالا لالای لالای، آ لالا لالای لالای

لالالا لالای لالای، آ لالا لالای لالای

صد سال یه بار هم کسی مثل من عاشق نمی شه

دوستت دارم، چطور دلت واسم تنگ نمی شه؟ دوستت دارم، آخه، چرا دلم سنگ نمی شه؟

دوستت دارم، آره، دوستت دارم

لالالا لالای لالای

نشانه ها:

ترانه سرا: عارف آریا

ترانه خوان: بهنام بانی

ترانه ساز: عارف آریا

زمان اجرا: 1397 هجری خورشیدی / 2018میلادی