طلسم آرزوها

متن ترانه:

 

ای طلسم آرزوها، دیگر از امشب شکستم، خسته از افسانه ی تو، رشته دیرین گسستم

 

دیگر اکنون پنجه ی دل، می نوازد ساز دیگر، می شکفد بر لبانم، غنچه ی آواز دیگر

روز باران های جنگل، من ز خورشید کویرم، می روم تا در پناهش، شاید آرامش پذیرم

می روم تا در پناهش، شاید آرامش پذیرم

می روم تا در پناهش، شاید آرامش پذیرم

 

می روم با او بسازم، سرنوشت دیگری را، تا بیابم در کنارش، سرگذشت دیگری را

ای دو چشم مست شبرو، بعد از این آیینه ام باش!

ای دو چشم مست شبرو، بعد از این آیینه ام باش! 

در شب تاریک غم ها، شبچراغ سینه ام باش!

در شب تاریک غم ها، شبچراغ سینه ام باش!

 

می روم با او بسازم، سرنوشت دیگری را، تا بیابم در کنارش، سرگذشت دیگری را

ای دو چشم مست شبرو، بعد از این آیینه ام باش!

ای دو چشم مست شبرو، بعد از این آیینه ام باش!

در شب تاریک غم ها، شبچراغ سینه ام باش!

در شب تاریک غم ها، شبچراغ سینه ام باش!

 

نشانه ها:

 

ترانه خوان: عارف عارف کیا

ترانه ساز: عطاالله خرّم

پخش از: رویال