!عاشق شو

:متن ترانه

 !من که دیوونتم، دستم رو رد نکن

!من که دیوونتم، دستم رو رد نکن

!با دلم راه بیا! عاشق شو! هاهاها، عاشق شو

وقتشه بعد از این، با تو یکی بشم، حسّ خوشبختی رو، با تو سر می کشم

!با دلم راه بیا، تو! عاشق شو! هاهاها، عاشق شو

!توی راه عاشقی، راهم رو سد نکن

!با دلم راه بیا! عاشق شو! هاهاها، عاشق شو

 

!عاشق شو! هاهاها، عاشق شو

 

بی تو دل، همدم غصه و خستگی، با تو افتاده، توی مرز وابستگی

!دست قلب من رو، گرم و محکم بگیر! پل بزن تا جنون، تا ته زندگی

!با دلم راه بیا، تو! عاشق شو! هاهاها، عاشق شو

!توی راه عاشقی، راهم رو سد نکن

 !با دلم راه بیا! عاشق شو! هاهاها، عاشق شو

!عاشق شو 

وقتشه بعد از این، با تو یکی بشم، حسّ خوشبختی رو، با تو سر می کشم

!دست قلب من رو، گرم و محکم بگیر! پل بزن تا جنون، تا ته زندگی

!با دلم راه بیا، تو! عاشق شو! هاهاها، عاشق شو

!عاشق شو! هاهاها، عاشق شو

.……..

:نشانه ها

ترانه سرا: پیام معزپور

ترانه خوان: متین معزپور

آهنگساز: محمد کلهر

:نوازندگان

گیتار ……………………………………………………………………………………. مجتبی تقی پور

ویولن …………………………………………………………………………………….. میثم مروستی