عروسی

متن ترانه:

                                                                                           

گل به سر عروس، یاالله، داماد رو ببوس، یاالله!

گل به سر عروس، یاالله، داماد رو ببوس، یاالله!

داماد تو رو بوسیده، غنچه ی لبت رو چیده، واسه کبوتر قلبت، امشب دونه پاشیده

امشب دونه پاشیده، امشب دونه پاشیده

 

خدای مهربون دو تا دل رو به هم رسونده، رسونده

می دونم که دیگه دل توی دل عروس نمونده، نمونده، خدا نمونده

دو روز زندگی رو نکنه که مفت ببازین، ببازین

تا می تونین توی صحرای محبت ها بتازین! بتازین، جونم بتازین!

 

گل به سر عروس، یاالله، داماد رو ببوس، یاالله!

گل به سر عروس، یاالله، داماد رو ببوس، یاالله!

داماد تو رو بوسیده، غنچه ی لبت رو چیده، واسه کبوتر قلبت، امشب دونه پاشیده

امشب دونه پاشیده، امشب دونه پاشیده

 

خدای مهربون دو تا دل رو به هم رسونده، رسونده

می دونم که دیگه دل توی دل عروس نمونده، نمونده، خدا نمونده

دو روز زندگی رو نکنه که مفت ببازین، ببازین

تا می تونین توی صحرای محبت ها بتازین! بتازین، جونم بتازین!

گل به سر عروس، یاالله، داماد رو ببوس، یاالله!

گل به سر عروس، یاالله، داماد رو ببوس، یاالله!

داماد تو رو بوسیده، غنچه ی لبت رو چیده، واسه کبوتر قلبت، امشب دونه پاشیده

امشب دونه پاشیده، امشب دونه پاشیده

……….

 

نشانه ها:

ترانه سرا: جهانبخش پازوکی

ترانه خوان: منوچهر سخایی

ترانه ساز: جهانبخش پازوکی

پخش از: ژولیت

 

اجرا در شبکه تلویزیونی طنین

 

زمینه نوشته پیوسته دیگر: