عشق و تمنّا

متن ترانه:

زانو زدم به پیش تو، می خوام که اعتراف کنم 

!به من کمک کن، آسمون ابری عشق رو صاف کنم

!زانو زدم به پیش تو، با یک سبد اقاقیا، بگم به پات گل می ریزم، با من به شهر عشق بیا

حیفه که من و تو یار نباشیم، عطر گل یک بهار نباشیم

حیفه که با این عشق و تمنا، دو تا پرستو باشیم تک و تنها

دو تا پرستو باشیم تک و تنها

 

دوستت دارم و عاشقتم، عشقم رو از من بپذیر، عشق تو یعنی زندگیم، زندگیم رو ازم نگیر

!زانو زدم به پیش تو، با یک سبد اقاقیا، بگم به پات گل می ریزم، با من به شهر عشق بیا

حیفه که من و تو یار نباشیم، عطر گل یک بهار نباشیم

حیفه که با این عشق و تمنا، دو تا پرستو باشیم تک و تنها

دو تا پرستو باشیم تک و تنها

خدا یکی، یار یکی، دل یکی، دلدار یکی

خدا یکی، یار یکی، دل یکی، دلدار یکی، گل یکی، گلزار یکی، همدم غمخوار یکی

خدا یکی، یار یکی، دل یکی، دلدار یکی

حیفه که من و تو یار نباشیم، عطر گل یک بهار نباشیم

حیفه که با این عشق و تمنا، دو تا پرستو باشیم تک و تنها

دو تا پرستو باشیم تک و تنها

 

نشانه ها:

 

ترانه سرا: بیژن سمندر

ترانه خوان: امید

ترانه ساز: صادق نوجوکی

تنظیم کننده موسیقی: امیر بدبخش

زمان اجرا: 1394 هجری خورشیدی / 2016 میلادی