غار

Cave

غار چیست؟

غار به محلی بسیار تورفته می گویند که در دیواره برآمدگی ها و کوه های سنگی، یا تخته سنگ های ساحلی

یافت می شود. غارهای بزرگ را مغاره می نامند.

غار، از دیرباز، با تاریخ بشر به طرز جالبی همبستگی داشته است. بطوری که دانسته شده، در اواخر دوره

پارینه سنگی / عصر حجر قدیم مردم چون پناهگاهی در زمستان نداشتند، به درون غارها پناه می بردند.

ولی مدت ها پس از آنکه بشر دیگر از غار به عنوان خانه استفاده نکرد، باورهای شگفتی نزد مردم باستان

در باره غارها رواج یافت.

یونانیان بر این باور بودند که غارها معبد خدایانشان زئوس، پان، دیونیسوس و پلوتون می باشد.

رومیان آنها را خانه پری ها و غیبگوها می دانستند.

پارسیان / ایرانیان قدیم و برخی ملت های دیگر، غار ر پرستشگاه میترا – خدای ارواح زمین – قرار

می دادند.

اما امروزه، غارهای زیبا و بزرگی که در سراسر جهان است، برای جهانگردان جلب توجه می کنند.

 

چگونه غار پدید می آید؟

غارها به راه های بسیار گوناگون پدید می آیند. مانند اینکه:

از برخورد پیگیر موج های دریا که بر صخره های ساحلی پیوسته فرود می آید، بسیاری از غارها پدید

آمده اند. لایه های سنگ آهک بر اثر آب هایی که محلول گاز کربنیک دارند، ساییده می شود. در ایندیانا،

کنتاکی و تنسی لایه های بسیار بزرگ از سنگ آهک وجود دارد، بطوری که گاهی کلفتی متوسط آنها به 52

متر هم می رسد. از این رو، وجود چنین غارهایی در این نواحی بیشتر است.

برخی از غارها ورودی هایی بر فراز خود دارند که به نام سوراخ های نفوذی خوانده می شوند. اینها هنگامی

تشکیل شده اند که آب سطح زمین برای نخستین بار جمع شده و به درون آن فروریخته،

 

برخی از غارها دارای راهروهایی هستند که طبقه طبقه، یکی بر بالای دیگری، قرار گرفته اند.

جریان آب های زیرزمینی از میان برخی از غارها می گذرد، این امر در بسیاری از موارد، پس از هنگامی رخ

داده که غاری پیش از آن درست شده باشد.

جریان هایی که از درون غاری می گذرد، ممکن است روزی به سطح پایین تری راه بیابند و آنگاه غار

مزبور، در نتیجه، خشک شود.

 

 

 

زمینه نوشته پیوسته پسین: