غرور

متن ترانه:

 

گم می کنم خودمم رو تا بفهمم، کسی برام دلتنگ می شه یا نه؟

خونم بیفته گردنت، ببینم، توی این قبیله، جنگ می شه یا نه؟

ندیده می گیرم تو رو، میگذرم، سکوت شنیدنی تره از لغز

هیچ انتقامی نمی گیرم ازت، این انتقام بدتریه برات

این انتقام بدتره برات

آهسته می رم التماسم کنی، غرور اسم مستعار منه

لعنت به من که چمدون بستنم، فقط برای وقت تلف کردنه

من ضربه می خورم ولی حقمه، شکسته هام رو نمی خواد جمع کنی

جوری تعصب داشتم روی تو، باور نمی کردم حراجم کنی

باور نمی کردم حراجم کنی

 

سیلی یعنی از دیگران بشنوم، فاصله دارم از حقیقت چقدر

با تو به این نتیجه رسیدم که، شاید به وجدانم بشه رکب زد

گذشته هام عوض نمی شن ولی، مهم تویی فقط به یه اعتقاد

پس من رو واسه اینکه آروم بشی، هر جور دوست داری بخاطر بیار!

هر جور دوست داری بخاطر بیار!

 

آهسته می رم التماسم کنی، غرور اسم مستعار منه

لعنت به من که چمدون بستنم، فقط برای وقت تلف کردنه

آهسته می رم التماسم کنی، غرور اسم مستعار منه

لعنت به من که چمدون بستنم، فقط برای وقت تلف کردنه

من ضربه می خورم ولی حقمه، شکسته هام رو نمی خواد جمع کنی

جوری تعصب داشتم روی تو، باور نمی کردم حراجم کنی

باور نمی کردم حراجم کنی

نشانه ها:

 

ترانه خوان: مهسا ناوی

زمان اجرا: 1397 هجری خورشیدی / 2018 میلادی

پخش از: آونگ ریکوردز