قطبنما

Compass

قطبنما چیست؟

قطبنما ابزاری است که جهت قطب ها را نشان می دهد.

 

ساختار قطبنما چگونه است؟

قطبنما از یک عقربه آهنربایی درست شده است که:

1 –  قطب جنوب آن رو به قطب شمال زمین می ایستد و نشانگر قطب شمال است؛ زیرا که قطب های

غیرهمنام بهم نزدیک می شوند. این سر قطبنما معمولاً به رنگ سیاه یا آبی می باشد.

2 –  قطب شمال آن رو به قطب جنوب زمین می ایستد و نشانگر قطب جنوب است؛ زیرا که قطب های

غیرهمنام بهم نزدیک می شوند.

 

چطور می توان یک قطبنما ساخت؟

 

 

برای ساختن یک قطبنما کافی است که آهنربایی را که قطب شمال و جنوب آن دارای نشانه است، به

وسیله نخی آویزان کرد.

 

پس از آنکه از حرکت ایستاد، بدیهی است که:

قطب جنوب آن نشانگر قطب شمال است، زیرا دو قطب غیرهمنام بهم نزدیک می شوند.

قطب شمال آن هم نشانگر قطب جنوب است، زیرا باز هم دو قطب غیرهمنام بهم نزدیک می شوند.

 

کاربرد قطبنما چیست؟

قطب نما کاربرد های گوناگونی دارد که مهم ترین آنها:

1 –  جهت یابی جغرافیایی است.

2 – مشخص کردن قطب های آهنربایی است که روی آن نشانه گذاری نشده اند.  

 

چگونه قطبنما برای جهت یابی جغرافیایی مورد استفاده قرار می گیرد؟

مسافران، جهانگردان و سربازان از قطبنما برای یافتن جهت ها استفاده می کنند. زیر نوک عقربه ی

قطبنما چیزی جز یک آهنربا / مغناطیس کوچک و ظریف نیست که به آزادی می تواند نوسان کند.