لج و لجبازی

متن ترانه:

 

من رو آشفته بکن، چشمهات رو نیم خفته بکن!

دل وحشی صفتت، هر چی بهت گفته، بکن!

تو رو این جوری می خوام، من تو رو این جوری می خوام

تو رو این جوری می خوام، من تو رو این جوری می خوام

لج و لجبازی قشنگت می کنه، خوش آب و رنگت می کنه

راستی قشنگت می کنه، وای، وای، وای

لج و لجبازی قشنگت می کنه، خوش آب و رنگت می کنه

راستی قشنگت می کنه، وای، وای، وای

دوست دارم سرخ بشی، شرم کنی، با غرورت من رو دلگرم کنی

دوست دارم قهر کنی، رام نشی، دل لجباز من رو نرم کنی

 

من رو آشفته بکن، چشمهات رو نیم خفته بکن!

دل وحشی صفتت، هر چی بهت گفته، بکن!

تو رو این جوری می خوام، من تو رو این جوری می خوام

تو رو این جوری می خوام، من تو رو این جوری می خوام

لج و لجبازی قشنگت می کنه، خوش آب و رنگت می کنه

راستی قشنگت می کنه، وای، وای، وای

لج و لجبازی قشنگت می کنه، خوش آب و رنگت می کنه

راستی قشنگت می کنه، وای، وای، وای

 

دوست دارم سرخ بشی، شرم کنی، با غرورت من رو دلگرم کنی

دوست دارم قهر کنی، رام نشی، دل لجباز من رو نرم کنی

من رو آشفته بکن، چشمهات رو نیم خفته بکن!

دل وحشی صفتت، هر چی بهت گفته، بکن!

تو رو این جوری می خوام، من تو رو این جوری می خوام

تو رو این جوری می خوام، من تو رو این جوری می خوام

لج و لجبازی قشنگت می کنه، خوش آب و رنگت می کنه

راستی قشنگت می کنه، وای، وای، وای

نشانه ها:

 

ترانه سرا: جهانبخش پازوکی

ترانه خوان: پوران / فرحدخت عباسی طالقانی

ترانه ساز: جهانبخش پازوکی

تنظیم کننده موسیقی: ناصر چشم آذر

زمان اجرا: 1352 هجری خورشیدی

دانستنی:

این ترانه برای فیلم بیقرار فراهم و اجرا گردیده است.

زمینه نوشته پیوسته: