لیسانس

:متن ترانه

 

شما که سواد داری، لیسانس داری، روزنامه خونی

با بزرگون می نشینی، حرف می زنی، همه چی می دونی

شما که کله ات پُره، معلم مردم گنگی

واسه هر چی کی می گن، جواب داری، در نمی مونی

!بگو از چیه که من، دلم گرفته

راه می رم، دلم گرفته، می نشینم، دلم گرفته

گریه می کنم، می خندم، پا می شم، دلم گرفته

گریه می کنم، می خندم، پا می شم، دلم گرفته

 

من خودم آدم بودم، باد زد و حوّای من رو برد

سوار اسبی بودم، که روز بارونی زمین خورد

عمر من کوه عسل بود، ولی افسوس روزهای بد

انگشت انگشت اون رو لیسید، بعد نشست تا تهش رو خورد

عمر من کوه عسل بود، ولی افسوس روزهای بد

انگشت انگشت اون رو لیسید، بعد نشست تا تهش رو خورد

شما که سواد داری، لیسانس داری، روزنامه خونی

با بزرگون می نشینی، حرف می زنی، همه چی می دونی

شما که کله ات پُره، معلم مردم گنگی

واسه هر چی که می گن، جواب داری، در نمی مونی

!بگو از چیه که من، دلم گرفته

راه می رم، دلم گرفته، می نشینم، دلم گرفته

گریه می کنم، می خندم، پا می شم، دلم گرفته

گریه می کنم، می خندم، پا می شم، دلم گرفته

 

من خودم آدم بودم، باد زد و حوّای من رو برد

سوار اسبی بودم، که روز بارونی زمین خورد

عمر من کوه عسل بود، ولی افسوس روزهای بد

انگشت انگشت اون رو لیسید، بعد نشست تا تهش رو خورد

عمر من کوه عسل بود، ولی افسوس روزهای بد

انگشت انگشت اون رو لیسید، بعد نشست تا تهش رو خورد

شما که سواد داری، لیسانس داری، روزنامه خونی

با بزرگون می نشینی، حرف می زنی، همه چی می دونی

شما که کله ات پُره، معلم مردم گنگی

واسه هر چی که می گن، جواب داری، در نمی مونی

!بگو از چیه که من، دلم گرفته

راه می رم، دلم گرفته، می نشینم، دلم گرفته

 

:نشانه ها

 ترانه سرا: محمد بارانی

ترانه خوان: مهرداد آسمانی

ترانه ساز: مهرداد آسمانی

تنظیم کننده آهنگ: آرا

آلبوم: صدای خورشید

زمان اجرا: 1994 میلادی

پخش از: ترانه اینترپرایزس