مال من شدی

متن ترانه:

 

همیشه بوی خوب می ده بدنت، دوست ندارم حتی واسه شوخی بزنمت

می دونم این رو که تو هم مثل منی

ولی اگه یه بار دیگه، گاز بگیری می زنمت

همه می دونند که ما مال همیم، وقتی هم رو داریم، نمی خوریم زمین

 همین، نشستم توی کمین Honeyآره هانی

که وقتی کسی نیست، بیای و لبهام رو بکنی

وقتی کنار همیم، حال جفتمون خوبه، زندگی می کنیم به امید فردا

وقتی کنار همیم، حال جفتمون خوبه، دیگه مشکلی نداریم با غصه و دردها

می دونم این رو که مال من شدی، مال من شدی

می دونم این رو که مال من شدی، مال من شدی

 می دونم این رو که مال من شدی، مال من شدی

Babyبیبی

 

یه تخت خوشگل، چند تا شاخه گل خشک بالاش

همون گلها که داریم، خاطرات خوش باهاش

خاطرات خوش، یعنی لحظه های با تو، بیدار موندن و، خنده های تا صبح

هو هو هو، بذار نور شمع باشه، بگو، کو کو کو، لباسهای شبتابت!؟

جون جون جون، تو رو می خوام هر باره، بدو، زود زود زود، بیا بغلم، آره!

بغلم باشی، دیگه فرق نداره، نه، طرفهای صبح، یا دم دمهای شب؟

گرم باشه یا سرد، برف باشه یا نه، بهت قول می دم، همراهتم تا تهش

همه چی مون رو قسمت می کنیم، واسه آینده های بهتر می دوییم

OKاُ کی  کنار همیم،

نمی شه بی تو که، می دونم این رو که

می دونم این رو که مال من شدی، مال من شدی

می دونم این رو که مال من شدی، مال من شدی

می دونم این رو که مال من شدی

می دونم این رو که مال من شدی

Babyبیبی

 

 

می دونم این رو که مال من شدی، مال من شدی

می دونم این رو که مال من شدی، مال من شدی

می دونم این رو که مال من شدی

می دونم این رو که مال من شدی

Babyبیبی

هو هو هو، بذار نور شمع باشه، بگو، کو کو کو، لباسهای شبتابت!؟

جون جون جون، تو رو می خوام هر باره

بدو، زود زود زود، بیا بغلم، آره!

نشانه ها:

ترانه خوانان: گروه 25

تنظیم کننده موسیقی: مجید الماسی

زمان اجرا: 1396 هجری خورشیدی / 2017 میلادی