ماه

(برج)

Month

شمار روزهای ماه ها در گاهشماری ایرانی چگونه است؟

شمار ماه ها در گاهشماری ایرانی به قرار زیر است:

فروردین = 31 شبانه روز

اردیبهشت = 31 شبانه روز

خرداد = 31 شبانه روز

تیر = 31 شبانه روز

مرداد = 31 شبانه روز

شهریور = 31 شبانه روز

مهر = 30 شبانه روز

آبان = 30 شبانه روز

آذر = 30 شبانه روز

دی = 30 شبانه روز

بهمن = 30 شبانه روز

اسفند = 29 شبانه روز که در سال کبیسه 30 شبانه روز است.

بطوری که مشاهده می شود، شش ماه اول سال 31 شبانه روز و پنج ماه دوم سال 30 شبانه روز و ماه پایانی

29 شبانه روز که در سال کبیسه 30 شبانه روز می گردد.

 

شمار روزهای ماه ها در گاهشماری میلادی چگونه است؟

ژانویه / جنوآری = 31 شبانه روز

فوریه / فبروآری = 28 شبانه روز که در سال کبیسه 29 شبانه روز می شود.

مارس / مارچ = 31 شبانه روز

آوریل / اپریل = 30 شبانه روز

مه / می = 31 شبانه روز

ژوئن / جون = 30 شبانه روز

ژوییه / جولای = 31 شبانه روز

اوت / آگست = 31 شبانه روز

سپتامبر / سپتمبر = 30 شبانه روز

اکتبر / اکتبر = 31 شبانه روز

نوامبر / نومبر = 30 شبانه روز

دسامبر / دسمبر = 31 شبانه روز

 

چرا شمار روزهای ماه ها در سال میلادی متفاوت است؟

بطوری که دانسته شده، نخستین کسانی که سال را بر اساس ماه بطور دقیق اندازه گیری

کردند، مصریان  باستان بودند. آنها با یک تقویم ماهانه که بر اساس ظهور ماه نو در هر

29 یا 30 روز بود، کار خود را آغاز کردند. البته این کار هم چندان دقیق نبوده است.

رومیان نیز دارای یک تقویم ماهانه بودند که آن را با سال قمری تنظیم می کردند و هر

موقع که نیاز داشتند ماه های اضافی به آن می افزودند. سرانجام، ژولیوس سزار که

تقویمی بر اساس سال خورشیدی تنظیم کرد که 365 روز و 6 ساعت بود، مجبور شد

دگرگونی های بسیاری را در ماه ها پدید آورد تا این تقویم بتواند دقیق باشد.

 پاره ای از دگرگونی هایی که ژولیوس سزار و دیگران در روزهای ماه های سال میلادی

به وجود آورده اند، از این قرار می باشد:

ماه ژانویه / جنوآری در اصل، ماه یازدهم و دارای 29 روز بوده است که سزار، آن را

به عنوان اولین ماه سال میلادی معرفی و 31 روز اعلام کرد.

ماه فوریه / فبروآری در تقویم سزار، دارای 29 روز بود که در سال کبیسه  سی روز

می شد. اما اگوستوسامپراتور روم – یک روز آن را کم کرد و به ماه اوت / آگست

افزود.

ماه مارس / مارچ همیشه دارای 31 روز بوده است.

ماه آوریل / اپریل به عنوان یک ماه قمری دارای 29 روز بوده است. اما سزار یک روز

به آن اضافه کرد و در نتیجه آوریل یک ماه 30 روزه شد.

ماه مه / می همیشه دارای 31 روز بوده است و تا زمان سزار هیچ دگرگونی پیدا نکرد.

ماه ژوئن / جون دارای 29 روز بوده که سزار یک روز به آن افزود و یک ماه 30 روزه

شد.

ماه ژوییه / جولای – که شبیه نام ژولیوس سزار است – از زمان سزار 31 روزه شد.

ماه اوت / اگوست یک ماه قمری بود که دارای 29 روز بود و سزار آن را 30 روزه

اعلام کرد. اما اگوستوس – که نام ماه اوت / آگست شبیه به نام اوست – یک مروز از

ماه فوریه کاست و به ماه اوت افزود تا این ماه هم با ماه ژولیوس سزار – ژوییه /

جولای – مساوی شود.

ماه سپتامبر / سپتمبر به عنوان یک ماه قمری دارای 29 روز بوده است. سزار آن را

31 روزه اعلام کرد. اما اگوستوس آن را به 30 روز کاهش داد.

ماه اکتبر در تقویم سزار دارای 30 روز بوده است، اما اگوستوس آن را 31 روزه

اعلام کرد.

ماه نوامبر / نومبر هم در تقویم سزار دارای 31 روز بوده است که اگوستوس آن را

به 30 روز کاهش داد.

ماه دسامبر / دسمبر در اصل، دارای 29 روز بوده است که سزار آن را 30 روز

اعلام کرد، و سپس

اگوستوس هم یک روز دیگر به آن افزود و 31 روزه شد.

نکته مهم در مورد یک تقویم صحیح این می باشد که دارای 365 روز باشد و بطوری

که مشاهده می گردد، روزهای هر ماه سال میلادی، نخست به وسیله سزار و سپس

اگوستوس طرح ریزی شد که البته به دلیل هایی که برای خود آنان قابل فهم بوده است.

اکنون هم تقویم مسیحیان، بر اساس تقویم رومیان طرح ریزی شده است.

 

 

زمینه نوشته پیوسته: