مدل من

 :متن ترانه

 

!مدل من نبود، این همه نامردی، خوب نگاه کن، ببین، با من چیکار کردی

می دونم دلت می خواد، دوباره برگردی، نه؟

می دونم دلت برام، دوباره تنگ می شه، قلب من شیشه و، قلب تو سنگ می شه

تنها دلخوشی ما، همین یه زنگ می شه، نه؟

!ولی من به تو گیرم بیا، از همه سیرم بیا، بی تو می میرم، بیا پیشم

!موندم هنوز چشم به راه، این همه باز اشتباه، نکن دوباره، بیا پیشم

!مدل من نبود این همه نامردی، خوب نگاه کن، ببین، با من چیکار کردی

می دونم دلت می خواد، دوباره برگردی، نه؟

!مدل من نبود، این همه نامردی، خوب نگاه کن، ببین، با من چیکار کردی

می دونم دلت می خواد، دوباره برگردی، نه؟

 

غریبه شدی باهام، نمی دونم چرا هنوز می خوامت

با این که تو رفتی، هر جا که باشی، می آم سراغت

!تو ازمن گله داری، بگو بگو، آروم نداری، بگو، چشمهات رو ببند، می آم به خوابت

!تو ازمن گله داری، بگو بگو، آروم نداری، بگو، چشمهات رو ببند، می آم به خوابت

!مدل من نبود، این همه نامردی، خوب نگاه کن، ببین، با من چیکار کردی

می دونم دلت می خواد، دوباره برگردی، نه؟

!مدل من نبود، این همه نامردی، خوب نگاه کن، ببین، با من چیکار کردی

می دونم دلت می خواد، دوباره برگردی، نه؟

:نشانه ها

 

ترانه خوان: سوگند

زمان اجرا: 1399 هجری خورشیدی / 2020 میلادی

پخش از: رادیو جوان