مست هشیار

متن ترانه:

 

دیوانه تری تو از من ِ مست، هشیارتری ز ما، مگر هست؟

بگذار از ما دیوانه بسازند، این بازی را، خود بر تو ببازند!

این بازی را، خود بر تو ببازند!

بیا، بیا، جام باده گردیم، که خود به کام هم، تازه گردیم!

بیا، بیا، جام باده گردیم، که خود به کام هم، تازه گردیم!

 

بیا از حالم، سخن بگو با من، که جز دست تو، نمی رسد تا من!

بیا از حالم، سخن بگو با من، که جز دست تو، نمی رسد تا من!

بیا، بیا، جام باده گردیم، که خود به کام هم، تازه گردیم!

بیا، بیا، جام باده گردیم، که خود به کام هم، تازه گردیم!

 

حدیث دردها را مجو ز همزبانت، کسی نجُست آن را، ز مغز استخوانت!

فریاد تو بر عرش، در گوش خموشی، خاموشی گزیند، چون باری به دوشی

چون باری به دوشی

بیا، بیا، جام باده گردیم، که خود به کام هم، تازه گردیم!

بیا، بیا، جام باده گردیم، که خود به کام هم، تازه گردیم!

بیا، بیا، جام باده گردیم، که خود به کام هم، تازه گردیم!

بیا، بیا، جام باده گردیم، که خود به کام هم، تازه گردیم!

نشانه ها:

 

ترانه سرا: امیر جهانی

ترانه خوان: امیر جهانی

ترانه ساز: امیر جهانی

تنظیم کننده موسیقی: رضا سعیدی

زمان اجرا: 1396 هجری خورشیدی / 2018 میلادی