معشوقه

متن ترانه:

دل ای دل، دل ای دل

دل ای دل

 

چشم تو خواب می رود یا که تو ناز می کنی؟ یا که تو ناز می کنی

پلک نزن جان جهان، شبم دراز می کنی! شبم دراز می کنی

هم نظری، هم نظری، هم خبری، هم خبری، هم قمَران را قمری، هم قمران را قمری

هم شکر، اندر شکر، اندر شکر، اندر شکری

تو معشوقه ی دیوانه ی پُرشور و شرَم باش! فقط یار من و، یار من و، یار خودم باش!

تو لیلای دلارام من و، بال و پرم باش! فقط یار من و، یار من و، یار خودم باش! 

تو معشوقه ی دیوانه ی پُرشور و شرَم باش! فقط یار من و، یار من و، یار خودم باش!

تو لیلای دلارام من و، بال و پرم باش! فقط یار من و، یار من و، یار خودم باش!

ای جان، ای دل، ای دل، ای دل ای دل

ای جان، ای دل، ای دل، ای دل ای دل

 

یار من، دل شیدای من رو بگیر، ببر آسمون! یار من، دل مجنون من رو کنار لیلی نشون!

یار من، دل شیدای من رو بگیر، ببر آسمون! یار من، دل مجنون من رو کنار لیلی نشون!

تو معشوقه ی دیوانه ی پُرشور و شرَم باش! فقط یار من و، یار من و، یار خودم باش!

تو لیلای دلارام من و، بال و پرم باش! فقط یار من و، یار من و، یار خودم باش!

 تو معشوقه ی دیوانه ی پُرشور و شرَم باش! فقط یار من و، یار من و، یار خودم باش!

تو لیلای دلارام من و، بال و پرم باش! فقط یار من و، یار من و، یار خودم باش!

 

ای جان، ای دل، ای دل، ای دل ای دل

ای جان، ای دل، ای دل، ای دل ای دل

نشانه ها:

 

ترانه خوانان: حمید هیراد – گروه پازل

زمان اجرا: 1396 هجری خورشیدی / 2017 میلادی

پخش از: موسسه فرهنگی هنری آوازی نو

زمینه نوشته پیوسته: